FAST ACCESS

Regulations and Guidelines

Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: https://webadmin.selcuk.edu.tr/contents/032/icerik/13-01-02-11-2016-S-U-Onlisans-ve-Lisans-Egitim-Ogretim-ve-Sinav-Yonetmeligi-27-02-2017_637927070605441282.pdf

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal , Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik: https://webadmin.selcuk.edu.tr/contents/032/icerik/Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyinde_637927072761445648.pdf

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği: https://webadmin.selcuk.edu.tr/contents/032/icerik/Yükseköğretim Disiplin Yönetmeliği_637927073633125950.pdf

Selçuk Üniversitesi Kurumlararası Yatay Geçiş Uygulama İlkeleri: https://webadmin.selcuk.edu.tr/contents/032/icerik/Selcuk-Universitesi-Kurumlararasi-Yatay-Gecis-Uygulama-Ilkeleri-08-09-2017_637927074052481877.pdf

Selçuk Üniversitesi  Çift Anadal Programı Yönergesi: https://webadmin.selcuk.edu.tr/contents/032/icerik/YANDAL-YONERGESI-28-04-2016_637927106686688538.pdf

Selçuk Üniversitesi Öğrenci Danışmanlık Yönergesi: https://webadmin.selcuk.edu.tr/contents/032/icerik/ogrenci_danismanlik_yonergesi_637927108073807246.pdf

Selçuk Üniversitesi Öğrenci Asistanlık Yönergesi: https://webadmin.selcuk.edu.tr/contents/032/icerik/Ogrenci-Asistan-Yonergesi_637927110620360546.pdf

Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Staj ve İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi: 
https://webadmin.selcuk.edu.tr/contents/032/icerik/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Staj ve İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi (1)S(1)_637927113149761563.doc72858
Student
378025
Graduate
3065
Academic Staff
4176
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community