FAST ACCESS
Aday Öğrenci Tanıtım

Bilgisayar Teknolojileri Hakkında

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü içerisinde 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı programı açılmıştır. Bölümümüzün amacı, bilgisayar teknolojileri alanında yaşanan yeni gelişmeleri takip edebilen, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatılmış ve bilgisayarlarla ilgili sorunlara çözüm üretebilen bireyler yetiştirmektir. Bölümümüzde temel bilgisayar bilgilerinin yanı sıra, işletmelerin kullandığı farklı bilgisayar sistemlerinde programcı ve teknik eleman olarak çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip, uzmanlar yetişmektedir. 

Bölümümüz 2 laboratuvardan oluşmakta ve bu laboratuvarlar 40 ve 20 bilgisayar kapasitelidir. Ders dışı faaliyetlerde yararlanılmak üzere kütüphane ve okuma salonundan öğrencilerimiz yararlanmaktadır. Teorik derslerimizin büyük bir bölümü projeksiyonlu sınıflarda geçmektedir. Bölümümüzde bir öğretim üyesi ve üç öğretim görevlisi hocamız bulunmaktadır.

Bu bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin öğretim planında gösterilen zorunlu derslerle, programın öngördüğü 120 AKTS krediyi tamamlayacak seçmeli dersleri alması, aldığı tüm derslerden başarılı olması ve en az 30 gün süreli stajı yapması gerekmektedir. Bölümü başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazanan öğrenciler, Bilgisayar Programcılığı alanında Ön Lisans derecesine sahip olurlar ve Tekniker ünvanına sahip olurlar.

Bilgisayar Teknikeri

Bilgisayar Programcılığı, bilgisayar kullanımı, yazılımı (PC, ağ ortamı ve internet için), donanım bakım ve onarımı, bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili bilimdir. Bilgisayar teknikeri, yukarıdaki konulardan tamamında yeterli bilgiye sahip bulunan, ancak bu konulardan birinde uzmanlaşmak üzere eğitilmiş kimsedir.

 

Teknikerin edinmiş olduğu bilgi almış olduğu eğitim, çalışma ortamını uygun şekilde düzenlemeyi başkalarıyla iyi ilişki kurması gerektiğini öğretecektir. Tekniker, yüksek düzeyde uygulama becerilerine sahip olacak ve ileri enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilecektir. Bu alanda eğitim alan teknikerlerin görev tanımlarının ortak özellikleri

 • Hata bulma
 • Problem Çözme
 • Karar verme
 • İşlem ve fonksiyonların planlaması olarak sıralanabilir

Tekniker yönetime karşı çalışmaların verimli olmasından sorumludur. Belirli görevlere verilmiş yazılım teknisyenlerinin çalışmalarına nezaret edebilecektir. Aşağıdaki alanların çoğunda uzmanlık gösterecektir.

 • Bilgisayar alanındaki temel kavramları bilir
 • Yazılım planlama ve tasarımında görev alır
 • Yazılım sektöründeki program üretme çalışmalarında grup içinde yönetsel olmayan görevleri yerine getirir
 • Yazılım kurulum, test ve kabul işlemlerini yapar
 • Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alır
 • Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar, kullanır ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak program üretir
 • Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve basit donanım arızalarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunlara çözüm getirir
 • Sektörde geçerliliğini koruyan kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kullanır
 • İnterneti kullanarak istediği bilgilere erişebilir
 • Donanım keşif işlemlerinde görev alır
 • Sistemle ilgili malzeme ve teçhizatın seçimi ve kurulması işlemini yapar
 • İş yerinde bilgisayar kaynakları, sağlık ve emniyet ile ilgili kanuna dayalı yönetmeliklerin nerede uygulanacağını bilir
 • İnsan ilişkileri ve girişimcilik alanında temel kavramları bilir, hizmet verirken bu kavramları ilke ve etik kurallara dönüştürür
 • Analitik düşünme yeteneği kazanır
 • Yerinde ve zamanında doğru eleştiri yapma ve eleştiriye açık olma alışkanlığı kazanır
 • Bilgisayar sektöründe nitelikli ara eleman olarak yer alır
 • Standartlarda ve yönetmeliklerde detaylar verilen teknikleri uygular

Üst Derece Programlara Geçiş

Öğrenciler OSYM tarafından yapılan DGS sınavına girerek, dört yıllık alanı ile ilgili Lisans eğitimine (uygun kontenjan ve aldıkları puan ve tercihlere göre) devam edebilirler. Seçebilecekleri lisans programları şu şekildedir:

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar- Enformatik
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Fizik
 • İstatistik
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Matematik Mühendisliği
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Matematik-Bilgisayar
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Uzay Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği

Eğitim ve Sınav Sistemi

Bölümümüzde her biri 14 haftadan oluşan 4 dönem ders verilmektedir. Bir yılda 2 dönem bulunur, güz ve bahar yarıyılları olarak adlandırılır. Bir dönem içerisinde 14 hafta ders, 1 adet ara sınav, 1 adet final sınavı ve final sınavında geçilemeyen her dersler için 1 adet bütünleme sınavı bulunmaktadır. Derslerin ve sınavların tarihleri her yıl üniversitemiz web sayfasında ilan edilen AKADEMİK TAKVİMDE(www.selcuk.edu.tr) yer alır. Üniversitemizde yaz okulu uygulaması YOKTUR.

Not Sistemi

Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesine ulaşmak için tıklayınız

Kayıt Yenileme- Ders Kaydı

Her dönemin başında AKADEMİK TAKVİMDE belirtilen tarihlerde alınacak olan dersler seçilerek kayıt olunur. Bu kayıt işlemi Öğrenci İşleri Otomasyonu (https://obis.selcuk.edu.tr/) üzerinden yapılır. Ders kaydı danışman onayının ardından kesinleşir.

Yeni kayıt olan(1. Sınıf 1. Dönem) öğrenciler ders kaydı yapmazlar. Onların ders kaydı sistem tarafından otomatik yapılır. Kayıt yenileme yapmayan öğrenciler dersi almamış sayılacağından derslere katılamaz ve sınavlarına giremez.

Staj

Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bünyesindeki programlarda öğrenim gören ön lisans öğrencilerinin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

Stajın amacı, öğrencilerin, öğrenim gördükleri programlar ile ilgili iş alanlarını tanımalarını ve iş yerlerindeki uygulamaları öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Staj uygulamaları her yıl Sarayönü Meslek Yüksekokulu Web sayfasında ilan edilen staj takviminde belirtilen tarihlerde yapılır. Bilgisayar öğrencilerimizin staj yapılabileceği yerler:

1. Büyük ve küçük tüm bilgisayar şirketleri,

2. Tüm Devlet kurumları, Bankalar,

3. Bilgisayarla ilgili çalışan tüm küçük işyerleri

4. İş yerlerinin bilgisayar kullanan tüm bölümleri

Staj Süresi, 1 adet 30 iş günüdür (iş günü ifadesi iş yerinin açık ve faaliyette olduğu günleri ifade eder)


72948
Student
378033
Graduate
3067
Academic Staff
4185
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community