FAST ACCESS
Magazine

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi

Amaç ve Kapsam

    Türk Spor Ve Egzersiz Dergisi , Spor Bilimleri alanında gerçekleştirilen araştırmaları bilim dünyasıyla buluşturmak üzere 1999 yılından beri yayın hayatına devam eden alanında saygın Ulusal ve Uluslararası nitelikte indekslerde taranan, hakemli bir bilimsel dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir.

    Spor Bilimleri alanında güncel gelişmeler doğrultusunda hazırlanan, özgün bilimsel makale, derleme, olgu sunumu, editöre mektup ve benzeri çalışmaları hedef kitle ile paylaşarak, genel olarak küresel spor bilimleri literatürünün geliştirilmesine katkı sağlamayı temel hedef olarak benimsemiştir.

    Türk Spor Ve Egzersiz Dergisi 1999 yılından bu yana yayın yaşamını sürdüren, yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili İngilizce olup, yazarlardan Türkçe özet talep edilmektedir.

    Türk Spor Ve Egzersiz Dergisi; Beden Eğitimi ve Spor, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Biyomekanik ve Kinesiyoloji, Spor Eğitimi, Spor Sağlık Bilimleri, Sporda Beslenme, Egzersiz Fizyolojisi, Spor Anatomisi, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Spor Sosyolojisi, Spor Felsefesi, Spor Bilişim Teknolojisi, Spor Yönetim Bilimleri, Spor İşletmeciliği, Spor Pazarlaması, Sporda Organizasyon, , Rekreasyon, Rekreasyon Liderliği, Spor Turizmi alanında yayınlar yayınlamaktadır.

 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsed

 

 


67455
Student
368515
Graduate
3034
Academic Staff
4197
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community