FAST ACCESS
Physical Education Sports Teaching

Ders K0du

Dönem

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

(GK)3703106

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - 1

2

0

2

3

(GK)3703109

1

Yabancı Dil - 1

2

0

2

3

(MB)3703110

1

Eğitim S0sy0l0jisi

2

0

2

3

(AE)3703111

1

Hareket Eğitimi

2

2

3

3

(GK)3703112

1

Bilişim Tekn0n0jileri

3

0

3

5

(AE)3703113

1

Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

2

0

2

2

(AE)3703114

1

İnsan AnaTomisi ve Kinesiy0l0ji

3

0

3

3

(MB)3703115

1

Eğitime Giriş

2

0

2

3

(GK)3703116

1

Türk Dili -1

3

0

3

5

TOPLAM

21

2

22

30

(AE)3703202

2

Cimnastik

1

2

2

4

(AE)3703203

2

Atletizm

1

2

2

4

(GK)3703206

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - 2

2

0

2

3

(GK)3703211

2

Türk Dili - 2

3

0

3

5

(GK)3703212

2

Yabancı Dil - 2

2

0

2

3

(MB)3703213

2

Eğitim Psik0l0jisi

2

0

2

3

(MB)3703214

2

Eğitim Felsefesi

2

0

2

3

(AE)3703215

2

Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

2

0

2

2

Ders Kodu

2

(AE) Takım Sporları - 1

1

2

2

3

TOPLAM

16

6

19

30

(MB)3703336

3

Öğretim Teknolojileri

2

0

2

3

(MB)3703337

3

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

3

(GK)3703338

3

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

3

(AE)3703339

3

Beden Eğitimi-Spor Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

2

0

2

3

(AE)3703340

3

Motor Gelişim

3

0

3

3

Ders Kodu

3

(MB) Seçmeli Ders 1

2

0

2

4

Ders Kodu

3

(GK) Seçmeli Ders 1

2

0

2

3

Ders Kodu

3

(AE) Seçmeli Ders 1

2

0

2

4

Ders Kodu

3

(AE) Takım Sporları 2

1

2

2

4

TOPLAM

17

4

19

30

(MB)3703425

4

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

3

(MB)3703426

4

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

(AE)3703427

4

Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programları

2

0

2

3

(AE)3703428

4

Egzersiz Fizyolojisi

3

0

3

5

(AE)3703429

4

Ritim Eğitimi ve Dans

1

2

2

5

Ders Kodu

4

(MB) Seçmeli Ders 2

2

0

2

4

Ders Kodu

4

(GK) Seçmeli Ders 2

3

2

0

2

Ders Kodu

4

(AE) Seçmeli Ders 2

4

2

0

2

TOPLAM

16

2

17

30

(MB)3703512

5

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

(MB)3703513

5

Eğitimde Ahlak ve Etik

2

0

2

3

(AE)3703514

5

Antrenman Bilgisi

2

0

2

3

(AE)3703515

5

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

2

2

3

4

(AE)3703516

5

Yüzme

1

2

2

3

Ders Kodu

5

MB (Seçmeli Ders 3)

2

0

2

4

Ders Kodu

5

GK (Seçmeli Ders 3)

2

0

2

3

Ders Kodu

5

AE (Seçmeli Ders 3)

2

0

2

4

Ders Kodu

5

(AE) Takım Sporları 3

1

2

2

3

TOPLAM

16

6

19

30

(MB)3703610

5

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

3

(MB)3703611

5

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

3

(AE)3703612

5

Beceri Öğrenimi

3

0

3

3

(AE)3703613

5

Fiziksel Uygunluk

3

0

3

3

(AE)3703614

5

Doğa Sporları

1

2

2

3

Ders Kodu

6

MB (Seçmeli Ders 4)

2

0

2

4

Ders Kodu

6

GK (SeçmeliDers 4)

2

0

2

3

Ders Kodu

6

AE (Seçmeli Ders 4)

2

0

2

4

Ders Kodu

6

Raket Sporu

1

2

2

4

TOPLAM

18

4

20

30

(MB)3703721

7

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

10

(MB)3703722

7

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

2

0

2

3

(AE)3703723

7

Halk Oyunları

1

2

2

3

AE)3703724

7

Egzersiz ve Beslenme

2

0

2

3

(AE)3703725

7

Eğitsel Oyunlar

1

2

2

3

Ders Kodu

7

MB(Seçmeli 5)

2

0

2

4

Ders Kodu

7

AE (Seçmeli Ders 5)

2

0

2

4

TOPLAM

12

10

17

30

(MB)3703840

8

Öğretmenlik Uygulaması 2

2

6

5

10

(MB)3703841

8

Okullarda Rehberlik

2

0

2

3

(AE)3703842

8

Beden Eğitimi ve Sporda 0rganizasyon ve Yönetim

2

0

2

3

(AE)3703843

8

Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz Pr0gramlama

2

0

2

3

(AE)3703844

8

Uyarlanmış Beden Eğitimi ve Spor

1

2

2

4

Ders Kodu

8

MB(Seçmeli 6)

2

0

2

4

Ders Kodu

8

AE(Seçmeli Ders 6)

2

0

2

3

TOPLAM

13

8

7

30


67455
Student
368515
Graduate
3034
Academic Staff
4197
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community