FAST ACCESS

Analysis Services

 

FAKÜLTEMİZ İSTATİSTİK VE KİMYA BÖLÜMLERİ TARAFINDAN VERİLEN ANALİZ HİZMETLERİ

(15.12.2021)

 

 

  İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

 

 

Yapılacak Analizler

Ücret

Paket  1

Güç Analizi İle Örneklem Hesabı, Proje Başlangıcı, Etik Kurul Planlaması

500 TL

Paket  2

Veri  Girişi, Anket Girişi

***0,20 TL

Paket  3

Ölçek Geliştirme

4000 TL

Paket  4

Doğrulayıcı Faktör Analizi+Güvenilirlik Analizi

2000 TL

 

Paket  5

Verilerin Kontrolü, Analiz İçin Hazırlanması, Kolmogorov- Smirnov  Ve Levene Testi, Betimsel İstatistikler, Grafikler

 

1000 TL

 

Paket  6

Tek Değişkenli İstatiksel Testler, ANOVA,T- Testi, Kruskal-Wallis, Mann Whitney  U, Tekrarlı Ölçümlerde T-Testi, Wilcoxon Testi, Friedman Testi, Tekrarlı Ölçümlerde ANOVA, Oran Testi, Denklik Testi

 

*500 TL

Paket  7

Çok  Değişkenli  İstatistiksel  Testler (MANOVA, ANCOVA)

*1000 TL

 

Paket  8

Regresyon, Cox Regresyon, Kuantil Regresyon, Sayma(Poisson, Negatif Binom, Geomtrik) Regresyon, Lojistik Regresyon, Kümeleme, Faktör, Temel Bileşenler, Ayırma, Uyum, Log-Lineer Analizi

 

4000 TL

Paket  9

Panel Veri Analizi, Zaman Serileri Analizi, Kappa Analizi, Kategorik Veri Analizi

4000 TL

 

Paket  10

Roc Curve Analizi, Kesim Değeri (Cut Off Point) Özgüllük Ve Duyarlılık (Specificity And Sensitivity), Testin Doğruluğu Ve Geçerliliği

 

3000 TL

Paket  11

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri (TOPSİS, AHP Vb.), Veri Zarflama Analizi

4000 TL

Paket  12

Bulanık Regresyon Analizi, Bulanık Çok Kriterli Karar Verme

4000 TL

Paket  13

Yapısal Eşitlik Modellemesi

4000 TL

Paket  14

Yanıt Yüzeyi Yöntemi

4000 TL

Paket  15

Proje/ Bilimsel Makale Danışmanlığı

**400 TL

Paket 16

Yazılım Geliştirme / Web Tasarımı

**400 TL

 

 *Paket içinde bulunan her bir analiz için belirlenen ücrettir.

 **Danışmanlık ücreti ilgili projede harcanan saatlik ücrettir.

 ***Tek bir hücre veri giriş bedelidir.

 Not: Belirlenen ücretlere KDV dahil değildir.

 

KİMYA BÖLÜMÜ

 

ANALİZ TÜRÜ

            ANALİZ ÜCRETİ

FT-IR ATR

                25,00    (Adet)

FT-IRKBr Tablet

                35,00    (Adet)

UV Floresans

                25,00    (Adet)

UV

                15,00    (Adet)

DSC (25-600 °C)

                100,00  (Saat)

DSC (-70-600 °C)

                120,00  (Saat)

TGA (25-1000 °C)

                100,00  (Saat)

TGA (25-1400 °C)

                140,00  (Saat)

FT-IR ATR

                25,00    (Adet)

 

   *Analiz Ücretleri 2022 yılında güncellenmiştir. Kurum ve Kişilere İNDİRİM Uygulanmamaktadır.

   *Analiz Ücretlerine KDV (%18) dahil değildir.

 


67504
Student
368486
Graduate
3040
Academic Staff
4158
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community