FAST ACCESS

Committee Members

Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

Kurul Üyeleri 

Ünvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Etik 

Kuruldaki Görevi

Doç. Dr.

Neslihan LÖK

Psikiyatri Hemşireliği

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Alime SELÇUK TOSUN

Halk Sağlığı Hemşireliği

Başkan Yard.

Dr. Öğr. Üyesi

Halime Esra MERAM

Doğum ve Kadın
Hastalıkları Hemşireliği

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Raziye ÇELEN

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Ülkü SAYGILI
DÜZOVA

İç Hastalıkları Hemşireliği

Raportör

Dr. Hemşire

Melike DURMAZ

Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği

Raportör

Hemşire

Zekiye AYDIN

Selçuk Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi

Sivil Üye

 

 

 

 

 

 


71954
Student
377897
Graduate
3056
Academic Staff
4154
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community