FAST ACCESS

Research and Development Activities

Scientific Studies of 2021

Journal of Current Nursing Research (Journal of Current Nursing Research)

Articles Published in International Refereed Journals

Taş Arslan, F., & Akkoyun, S. (2021). The Experiences of Nurses and Physicians Working in the Neonatal Intensive Care Unit on Developmental Care: A Qualitative Study. Turkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri, 13(2).

Çelen, R., Taş Arslan, F., & Soylu, H. (2021). Effect of SINC Feeding Protocol on Weight Gain, Transition to Oral Feeding, and the Length of Hospitalization in Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 45(3), 567-577.

Özkal, Ö., Kısmet, K., Konan, A., Hayran, M., & Topuz, S. (2021). Treadmill versus overground gait training in patients with lower limb burn injury: A matched control study. Burns.

Küçükoğlu, S., Kurt, F. Y., Ozdemir, A. A., & Ozcan, Z. (2021). The effect of kangaroo care on breastfeeding and development in preterm neonates. Journal of Pediatric Nursing.

Ayran, G., Köse, S., Küçükoğlu, S., & Aytekin Özdemir, A. (2021). The effect of anxiety on nicotine dependence among university students during the COVID‐19 pandemic. Perspectives in Psychiatric Care.

Özaydin, T., Tanyer, D. K., & Akin, B. (2021). Promoting the attitudes of nursing students towards refugees via interventions based on the contact hypothesis: A randomized controlled trial. International Journal of Intercultural Relations, 84, 191-199.

Tokur Kesgin, M., & Koçoglu Tanyer, D. (2021). Pathways to adolescents’ health: chronotype, bedtime, sleep quality and mental health. Chronobiology International, 1-8.

Koçoglu Tanyer, D. Arslan, S., & Gedik-Bakkal, S. D. K. (2021). Determinants of physical activity level of people living in rural areas according to the transtheoretical model: regression and path analysis. Rural and Remote Health, 21(1), 5419-5419.

Lök, N., & Bademli, K. (2021). The relationship between the perceived social support and psychological resilience in caregivers of patients with schizophrenia. Community mental health journal, 57(2), 387-391.

Ergin, E., Altınel, B., & Aktaş, E. (2021). A mixed method study on global warming, climate change and the role of public health nurses from the perspective of nursing students. Nurse Education Today, 105144.

Koçak, A. T., & Arslan, S. (2021). The Effect of Using Eye Masks and Earplugs on Intensive Care Patients Quality of Sleep and Vital Signs. Journal of Neuroscience Nursing, 53(1), 29-33.

Articles Published in National Refereed Journals

Saçıkara, Z., & Tanyer, D. (2021). Kırsal bölgede yaşayan kadınların serviks ve meme kanseri taramalarına katılım ve bilgi durumları. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 30(1), 43-52.

Can, V., Küçükoğlu, S., Özdemir, A. A., & Bulduk, M. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Madde Kullanım Durumları ile Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Kocaeli Tıp Dergisi, 10 (Supp: 2), 63-71.

Özdemir, A. A., Semra, K. Ö. S. E., Küçükoğlu, S., & Akbakay, S. (2021).  Türkiye’nin doğusunda bir ilde yaşayan annelerin doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(2), 231-238.

Erdem, Ö., & Uyaroğlu, A. K. (2021). Hemodiyaliz Hemşirelerinde Merhamet Düzeyi ve İlişkili Faktörler. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2), 207-215.

Koçak, A. T., & Arslan, S. (2021). Covid-19 Pandemisinde Neuman Sistemler Modeli Işığında Parkinsonlu Bireye Uygulanan Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 66-80.

Projects

Doç.Dr.Sibel Küçükoğlu

2020-2021 Prematüre Yenidoğanlarda Anne Sütü Kokusunun Erken Dönem Beslenme İpuçları, Oral Beslenmeye Geçiş Süresi ve Abdominal Perfüzyon Üzerine Etkisi
Selçuk Üniversitesi BAP Yönetim Birimi (Yürütücü)
2020-2021 Prematüre Bebeklerde Serebral Oksijenizasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kanguru Bakımı ve Cenin Pozisyonu Örneği TÜBİTAK (Araştırmacı)

Prof.Dr.Fatma Taş Arslan

2020-2021 Prematüre Bebeklerde Serebral Oksijenizasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kanguru Bakımı ve Cenin Pozisyonu Örneği TÜBİTAK (Yürütücü)
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Prematüre Bebeklerin Gastrik Rezidüel Hacmi Üzerine Pozisyonun Etkileri: Sistematik Derleme BAP (Yürütücü)
Prematüre Bebeklere Uygulanan Kanguru Bakımının Uyku Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Sistematik Derleme BAP (Yürütücü)


72243
Student
377986
Graduate
3062
Academic Staff
4157
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community