FAST ACCESS

Workflow Chart
Akademik Personel Alım Özel Kalem Evrakın İmzaya Sunulması
Akademik Personel Görev Süresi Uzatılması Özel Kalem Randevu
Akademik Personel İzin Alma Personel Maaşları
Anabilim Dalı Başkanı Atama Sınav Programlarının Hazırlanması
Anabilim Dalı Kurulu Toplantıları Sınav Ücreti Ödenmesi
Arıza Onarım Sınavlara İtiraz
Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerin Duyurusu Taşınır Çıkış ve Zimmet
Bölüm Başkanı Atama Taşınır Giriş
Burs Taşınır Hurdaya Ayırma
Danışmanların Belirlenmesi Taşınır İşlemleri
Danışmanlık Hizmeti Ödemeleri Taşınır Sayım ve Devir
Ders Görevlendirme Taşınır Yönetim Hesabı
Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Tecil Yazılarının Askerlik Şubesine Gönderilmesi
Ders Muafiyet Tek Ders Sınavı
Ders Planları ve İçeriklerinin Güncellenmesi Yazı İşleri
Doktor Öğretim Üyesi Atama Yemek Yardımı
Duyurular Yeni KayıtÖSYS
Ek Ders Ödenmesi Yolluk ve Yevmiyelerin Ödenmesi
Ek Özel Hizmet Tazminatı Ödenmesi İşçi Giyim Yardımı
Fakülte Kurulu Gündeminin Görüşülmesi İşçi İkramiye Ödenmesi
Fakülte Kurulu Kurul Oluşumu İşçi Maaşları
Fakülte Yönetim Kurulu Gündeminin Görüşülmesi Jüri Üyeliği Ücreti Ödenmesi
Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçimi Katkı Payı Ödemeleri
Faturalandırma ve Tahsilat Kayıt Dondurma
Genel Evrak Gelen Kayıt Sildirme
Genel Evrak Giden Kayıt Yenileme
Genel Sağlık Sigortası (%) Ödenmesi Kısıtlı Maaş Ödenmesi
Görevlendirme Kısmi Zamanlı Çalışma
Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Kurul Toplantılarına Hazırlık
İç Yazışmalar Kurumlar Arası Yatay Geçiş
İdari Personel İzin Alma Maaş Farkı
İdari Personel Naklen Geçiş Malzeme Hizmet Satın Alım
İdari Personel Terfi Mazeret Sınavı
İşçi Giyim Yardımı Mesleki Uygulama
İşçi İkramiye Ödenmesi Mezuniyet
İşçi Maaşları Öğrenci Belgesi ve Transkript Verme
Jüri Üyeliği Ücreti Ödenmesi Öğrenci Temsilcisi Seçimi
Katkı Payı Ödemeleri Öğretim Elemanlarının Görev Süresinin Uzatılması
Kayıt Dondurma Ölüm Yardımı Ödenmesi
Kayıt Sildirme Özel Kalem Evrakın İmzaya Sunulması
Kayıt Yenileme Özel Kalem Randevu
Kısıtlı Maaş Ödenmesi Personel Maaşları
Kısmi Zamanlı Çalışma Sınav Programlarının Hazırlanması
Kurul Toplantılarına Hazırlık Sınav Ücreti Ödenmesi
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Sınavlara İtiraz
Maaş Farkı Taşınır Çıkış ve Zimmet
Malzeme Hizmet Satın Alım Taşınır Giriş
Mazeret Sınavı Taşınır Hurdaya Ayırma
Mesleki Uygulama Taşınır İşlemleri
Mezuniyet Taşınır Sayım ve Devir
Öğrenci Belgesi ve Transkript Verme Taşınır Yönetim Hesabı
Öğrenci Temsilcisi Seçimi Tecil Yazılarının Askerlik Şubesine Gönderilmesi
Öğretim Elemanlarının Görev Süresinin Uzatılması Tek Ders Sınavı
Ölüm Yardımı Ödenmesi Yazı İşleri
  Yemek Yardımı
  Yeni KayıtÖSYS
  Yolluk ve Yevmiyelerin Ödenmesi

72243
Student
377986
Graduate
3062
Academic Staff
4157
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community