FAST ACCESS

Bologna System Course Contents

► İktisat Bölümü ders içerikleri için tıklayınız.

► İşletme Bölümü ders içerikleri için tıklayınız.

► İngilizce İşletme Bölümü ders içerikleri için tıklayınız.

► Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ders içerikleri için tıklayınız.

► Uluslararası İlişkiler Bölümü ders içerikleri için tıklayınız.

► İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü ders içerikleri için tıklayınız.

► Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü ders içerikleri için tıklayınız.

Yukarıda bulunan bölümler içerisindeki Bologna müfredatta bulamadığınız dersler için https://dersicerik.selcuk.edu.tr/ adresinden de derslerinize ulaşabilirsiniz.


67504
Student
368486
Graduate
3040
Academic Staff
4158
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community