FAST ACCESS

Job Descriptions

1. Dekan

2. Dekan Yardımcısı

3. Fakülte Sekreteri

4. Bölüm Başkanı

5. Ana Bilim Dalı Başkanı

6. Öğretim Üyesi/Görevlisi

7. Öğretim Yardımcıları

8. Bölüm Sekreteri

9. Personel İşleri Memuru

10. Mali İşler Personeli

11. Satın Alma - Taşınır Mal Kayıt - Kontrol İşlemleri Personeli

12. Öğrenci İşleri Personeli


67504
Student
368486
Graduate
3040
Academic Staff
4158
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community