FAST ACCESS

Work Flow Chart

1. Bölüm Yeterliliklerinin Belirlenmesi Süreci

2. Ders Planları ve İçeriklerinin Güncellenmesi

3. Ders Görevlendirmelerinin Yapılması

4. Sınav Programlarının Hazırlanması

5. Öğrencilerin Burs İşlemleri

6. Öğrencilerin Yemek Yardım İşlemleri

7. Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri

8. Yolluk ve Yevmiyelerin Ödenmesi İşlemleri

9. Arıza Onarım İşlemleri

10. Akademik Personelin İzin Alma İşlemleri

11. İdari Personelin İzin Alma İşlemleri

12. Arşiv İşlemleri

13. Malzeme Satın Alım İşlemleri

14. Akademik Personel Alım İşlemleri

15. Yeni Kayıt - ÖSYS Süreci İşlemleri

16. Kayıt Dondurma İşlemleri

17. Kayıt Yenileme İşlemleri

18. Kayıt Sildirme İşlemleri

19. Mezuniyet İşlemleri

20. Kurum İçi Yatay Geçiş İşlemleri

21. Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri

22. Tecil Yazılarının Askerlik Şubesine Gönderilmesi

23. Sınavlara İtiraz İşlemleri

24. Mazeret Sınavi İşlemleri

25. Tek Ders Sınavı İşlemleri

26. Evrak Akışı İşlemleri

27. Akademik Personel Görev Süresi Uzatılması

28. Ders Muafiyet İşlemleri

29. Danışmanların Belirlenmesi İşlemleri

30. Öğrenci Belgesi Verme İşlemleri

31. Öğrenciye Transkript Verme İşlemleri

32. Yeni Kayıt - ÖSYS Süreci İşlemleri


67504
Student
368486
Graduate
3040
Academic Staff
4158
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community