FAST ACCESS

About Us

Misyon :

MISYON: Sosyal, etik ve evrensel değerlere sahip olmak, eğitim bilimleri alanındaki güncel gelişmeleri uluslararası düzeyde izleyerek lisansüstü programlarımıza katılanlara kazandırmak, toplumun ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir projelerin üretilmesine çalışmak, özgür ve eleştirel düşünmeyi, araştırma yapmayı teşvik etmek ve bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır.... 
 Vizyon :

HAKKINDA: Enstitümüz 2547 sayılı kanunun 65. maddesine istinaden Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 26.02.2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş ve 2010-2011 bahar yarıyılında eğitim-öğretime başlamıştır.... 


71954
Student
377897
Graduate
3056
Academic Staff
4154
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community