FAST ACCESS

Forms and Documents

DÖKÜMANLAR

1. Lisansüstü Başvuru Formları

1.1. Kesin Kayıt Dilekçesi

1.2. Yatay Geçiş Başvuru

1.3. Yabancı Uyruklu Ön Başvuru Formu

2. Genel Formlar/Dilekçeler

2.1. Kayıt Sildirme Formu

2.2. Kayıt Dondurma Formu

2.3. Askerlik Sevk Tehir İptal Dilekçesi

2.4. Danışman Değişikliği Formu

2.5. İkinci Danışman Öneri Formu

2.6. Öğrenci Belgesi İstek Formu

2.7. Öğrenci Kontenjan Bildirimi

2.8. Danışman Öneri Formu

3. Derslerle İlgili Formlar

3.1. Ders Saydırma Formu

3.2. Kurum Dışı Ders Alma İstek Formu

3.3. Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu

3.4. Yatay Geçiş Ders İntibak Formu

4. Doktora Formları

4.1.Seminer Değerlendirme Formu

4.2. Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Formu

4.3.Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı 

4.4.Tez İzleme Komitesi (TİK) Öneri Formu

4.5.Tez Proje Öneri Formu  (BAP) Desteksiz 

4.6.Tez Proje Öneri Formu  (BAP)  Destekli

4.7.Tez Proje Öneri Formu  (ÖYP) 

4.8.Tez İzleme Komitesi (TİK) Değişiklik Formu

4.9.Tez İzleme Komitesi Raporu Formu

4.10. Tez Savunma Sınav Jürisi Öneri Formu

4.11.Tez Savunma  Sınav  Tutanağı

4.12. Tez Başlığı Değiştirme Formu

4.13. Tez İnceleme Değerlendirme Formu

4.14. İlişik Kesme Belgesi 

4.15. Öğrenci-Danışman Sözleşmesi 

5. Yüksek Lisans Formları

5.1. Seminer Değerlendirme Formu

5.2. Tez Proje Öneri Formu (BAP) Desteksiz

5.3. Tez Proje Öneri Formu (BAP)  Destekli

5.4. Tez Proje Öneri Formu (ÖYP)

5.5. Tez Savunma Sınav Jürisi Öneri Formu

5.6. Tez Savunma Sınav Tutanağı

5.7. Tez Başlığı Değiştirme Formu

5.8. Tez İnceleme Değerlendirme Formu

5.9.  İlişik Kesme Belgesi

6. Tezsiz Yüksek Lisans Formları 

6.2. İlişik Kesme Belgesi

6.3. Tez Kapağı Örneği

7.  Akademik Formlar

7.1. Ders Açma Teklifi (Türkçe)

7.2. Ders Açma Teklifi (İngilizce)

8.  Yazılı Bilim Sınavı

8.1. Yazılı Bilim Sınav Tutanağı (PDF)

8.2. Yazılı Bilim Sınav Tutanağı (WORD)


67449
Student
368518
Graduate
3033
Academic Staff
4197
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community