FAST ACCESS
Frequently Asked Questions

Öğrenci Hareketliliğinde yabancı dil ne kadar önemlidir?

Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun gidilecek ülkenin dili olması şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesinin istenmesi de mümkündür. Öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini Erasmus öğrenim veya staj hareketliliğinin gerekliliklerini (dersleri takip etme, sınavlarda ve çalışma ortamında kendini ifade etme vb) yerine getirebilecek düzeyde bilmesi gerekmektedir. Faaliyete başlamadan önce gidilecek kurumda hangi dil veya dillerin kabul edildiğinin bilinmesi gerekmektedir

Mezun öğrenciler öğrenim ve staj faaliyetlerinden faydalanabilirler mi?

Öğrenci öğrenim hareketliliği için öğrencilerin öğrencilik statülerinin bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan, yeni dönemde yapılan bir değişiklik ile birlikte, yeni mezunların öğrenci staj faaliyetinden faydalanabilmelerine imkân tanınmıştır. Bu husus, öğrencilik statüsü devam ederken staj programına başvuru yapan öğrencilerin mezuniyetlerinden sonraki 1 yıl içerisinde, 2-12 ay süre ile staj hareketliliği yapabilmelerine imkân vermektedir. Öğrenci, mezuniyet sonrası staj faaliyetinden yararlanmak istiyorsa, öğrenciliği devam ederken yükseköğretim kurumuna başvurmalı ve seçilmelidir. Mezuniyet sonrası başvuru kabul edilmemektedir.

Avrupa Kredi Tranfer Sistemi (AKTS) nedir?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi akademik tanınmayı kolaylaştırmak için kullanılan bir kredi sistemidir.

Erasmus+ öğrenci hareketliliğinden faydalanmadan önce yabancı dilimi nasıl geliştiririm. Bu konuda üniversitem ne gibi yardımda bulunabilir?

Yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun gidilecek ülkenin dili olması şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmakla birlikte bazen gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesi de gerekli olabilmektedir. Bu nedenle, öğrenciler gidecekleri ülkenin ve alacakları eğitimin dilinin ne olduğu konusunda faaliyet başlamadan önce emin olmalı ve dil becerilerini geliştirmeye çalışmalıdırlar. Yurtdışına gitmek üzere seçilen öğrenciler dil konusunda kendilerini bir miktar daha geliştirmek isterlerse kendi okullarının Ab ofisleri ile iletişime geçerek okullarının dil konusunda bir destek sağlayıp sağlayamayacağı konusunda bilgi almaları eklenmektedir. Bazı okullar kendi imkânları ile kurslar düzenleyerek öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye çalışırlarken, bu tip imkanı olmayan okullar öğrencilerin gidecekleri kurslara belli oranda maddi destek sağlayarak öğrencilerine yardımcı olmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca, Erasmus+ döneminde Komisyon’un belirli dillerde öğrencilere online dil desteği sunması da planlanmaktadır. Bu konu ile ilgili detaylar belirlendikçe, yükseköğretim kurumlarımız ile paylaşılacaktır.

Belgelerde nelere dikkat etmem gerekir?

Eksiksiz doldurma, tarih, imza, isim, gerekliyse mühür

Hangi sağlık sigortasını yaptırmalıyım?

Uluslararası geçerliliği olan sağlık sigortasını tercih ediniz. Gittiğiniz ülkenin sigortasını da yaptırabilirsiniz. Sigortaların içerikleri ve kapsamları dikkatlice araştırılıp yapılmalıdır. 

Erasmus öğrencisi seçildikten sonra ne zaman Erasmus Hibesini alacağım?

Erasmus Hibesinin %70'ini değişime gitmeden hemen önce, geri kalan %30'sini ise Erasmus öğrencisi olarak eğitiminizi tamamlayıp döndükten ve gerekli belgeleri tamamlayıp Erasmus  Ofisi'ne teslim ettikten sonra alabilirsiniz.

Başka bir yüksek öğretim kurumunun anlaşmaları kapsamında Erasmus öğrenci veya personel hareketliliği faaliyetinden faydalanabilir miyim?

Hayır, her öğrenci ve personel ancak kendi öğrencisi veya personeli olduğu yükseköğretim kurumu vasıtasıyla Erasmus hareketlilik faaliyetlerine katılabilir.

Merkez veya üniversite tarafından kalacak yer ayarlanır mı?

Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması Merkezin veya üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Ancak gidilecek üniversitenin Erasmus koordinatörlüğü öğrencilere nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkânları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. EÜB, misafir kabul edecek olan kuruma bu konuda gelenlere yardımcı olmak gibi bir sorumluluk yüklemektedir.

Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?

Vize işlemleri yararlanıcıların yükümlülüğündedir. Vize prosedürleri, Türkiye'nin aday ülke olması nedeniyle Türk öğrencileri için sıkıntı yaratabilmektedir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için üniversite rektörlüğü tarafından öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğunu ve bu kapsamda kendisine aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazının büyükelçiliğe iletilmesi vize alınması konusunda kolaylık sağlayabilecektir

Üniversitem aracılığı olmadan, kişisel olarak Erasmus programından faydalanabilir miyim?

Hayır. Erasmus programı kurumsal bir faaliyet alanıdır. Erasmus programından yalnızca öğrencisi veya personeli olduğunuz yükseköğretim kurumu aracılığıyla faydalanabilirsiniz.

Gideceğim ülke veya üniversiteyi kendim seçebilir miyim?

Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği ve personel ders verme hareketliliği kapsamında, yalnızca üniversitelerin anlaşmalı oldukları yurtdışındaki ortak üniversitelere gidilebilmektedir. Ancak üniversitenizde ikili anlaşma yapmaya yetkili olan kişilere isteklerinizi bildirmeniz, istediğiniz ülke üniversiteleriyle ikili anlaşma yapılmasını sağlayabilir.

İkili anlaşmalar nasıl yapılır? İkili anlaşma yapılması için ben ne yapabilirim?

İkili anlaşmalar, üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrencilerin belli toplam süreliğine değişim öğrencisi olması içeriğiyle imzalanarak yapılır. Üniversiteler toplam ikili anlaşma kapasiteleri için Merkezden hibe talep ederler. Merkez, akademik yıl başında alınan hibe talebini, üniversitenin geçmiş yıl performansına ve kendi bütçe olanaklarına bakarak değerlendirir, karşılayabildiği oranda karşılar. Merkezin karşıladığı oranda ikili anlaşmalar hayata geçer. Üniversitelerin Merkezden hibe almaksızın anlaşmalarını hayata geçirmeleri, öğrenci/öğretim elemanlarını hibe vermeden ya da kendi kaynaklarından hibe vererek göndermeleri mümkündür.

Öğrencilerin ikili anlaşma yapma olanakları olmamakla birlikte, üniversite yetkililerine ortak bulmakta yardımcı olabilirler. Yurt dışındaki arkadaşları, akrabaları vasıtasıyla üniversiteler arasında iletişim kurulmasına yardımcı olabilir, anlaşma olasılığının yüksek olduğunu bildikleri üniversiteleri Erasmus koordinatörlüklerine bildirebilirler. Ancak yapılacak olan hiçbir anlaşma, bu anlaşma zeminini hazırlayan bir öğrenci dahi olsa belirli bir öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adına bir değişim zeminidir ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.

Merkez öğrenci seçiminde rol oynar mı?

Merkez öğrenci seçimine müdahale etmez. Yalnızca seçim için gereken genel kriterleri belirler ve seçimin tarafsız yapılması için kurallar koyar. Merkez seçimlerin tarafsız yapıldığından şüphe duyulması halinde seçim komisyonunda yer alabilir. Üniversiteler Merkez tarafından ülke genelinde belirlenen kriterlerle çelişmemek ve programın ruhuna aykırı olmamak kaydıyla kendi özel kriterlerini belirlemekte ve uygulamakta serbesttirler (Örn: mezuniyet döneminde öğrenci göndermemek gibi).

Erasmus staj programıyla kendi bulduğum staj yerine gidebilir miyim?

Öğrenciler üniversiteleri tarafından önerilen yerlerde staj yapabilecekleri gibi, staj yerlerini kendileri bulup Erasmus koordinatörlüklerine başvuruda bulunabilirler. Gerek üniversitenin önerdiği staj kurumlarına başvuran, gerekse kendi staj yerleri ile başvuran öğrenciler arasından ilgili akademik yıla ilişkin seçim kriterlerine göre seçilen öğrenciler kontenjan dâhilinde faaliyetten faydalanabilir.

Personel eğitim alma hareketliliği faaliyetinden kimler faydalanabilir?

Yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari personeli çalışma alanlarında kendilerini geliştirmek ve diğer Avrupalı meslektaşlarıyla tecrübe paylaşımında bulunmak üzere bu faaliyete katılabilirler.

Erasmus Programı çerçevesinde ne kadar kalabilirim?

Erasmus programında öğrenci değişim süresi 2 ile 12 ay arasında değişmektedir.

Erasmus öğrencisi olmak için nasıl başvurabilirim?

Erasmus öğrencisi olmak için her yıl Üniversitemiz 2, 3 haftalık süren başvuru süresi belirlemektedir. Bu süre içinde fakülte/bölüm koordinatörleri desteğiyle çevrimiçi olarak Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü web sitesinden başvurular yapılmaktadır.

Önlisans öğrencileri Erasmus öğrenci değişim programından yararlanabilir mi?

Evet. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler Erasmus öğrenci değişim programından yararlanabilir.

Avrupa'daki istediğim herhangi bir üniversiteye Erasmus öğrencisi olarak gidebilir miyim?

Hayır, fakülte/bölümünüzün sizin devam ettiğiniz programla ilgili bölüm ile karşılıklı Anlaşması (Bilateral Agreement) olması gerekir.

Karşılıklı Anlaşma (Bilateral Agreement) nedir?

İki üniversitenin Erasmus programı kapsamında yapacakları, bir yıl veya daha uzun süreli, öğrenci (ön lisans, lisans, yükseklisans, doktora) ve/ veya öğretim elemanı değişimi anlaşmasıdır.

Erasmus öğrencisi olarak bölümümün karşılıklı anlaşmasının olmadığı fakat üniversitenin anlaşmasının bulunduğu bir üniversiteye gidebilir miyim?

Hayır. Üniversitemizdeki uygulamaya göre Erasmus öğrencisi olarak bölümünüzün anlaşma yaptığı üniversitelere gidebilirsiniz.

Öğrenim Anlaşması nedir?

Öğrenim anlaşması gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte gösteren belgedir. Oradaki ders programınızı gösterir.

Erasmus öğrencisi olarak yurt dışında bulunduğum sürede kendi üniversiteme kayıt yaptıracak mıyım, katkı payımı ödemem gerekir mi?

Kendi üniversitenize öğrenci katkı payı (üniversite harcı) ödemek zorundasınız. Ancak ders seçmezsiniz ve dolayısıyla ders kaydı yaptırmazsınız.

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan kredi alıyorum. Erasmus Programı'na kabul edilirsem, kredim kesilir mi?

Hayır krediniz kesilmez. Erasmus programından yararlanan öğrencilerin başka kurumdan aldığı hiçbir burs/ kredi kesilmez.

Erasmus Öğrencisi olarak giderken tamamlamam gereken belgeler nelerdir?

Detaylar için kurumumuz personelleri ile iletişime geçiniz.

Pasaport ve vize işlemlerini kendim mi yapmak zorundayım?

Evet. Pasaport ve vize işlemleri sizin kendi sorumluluğunuzdadır. Erasmus Ofisi size sadece vize almanızı kolaylaştıracak bir belge verir.

Vize için ne kadar zaman önce başvurmam gerekiyor?

Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu veya büyükelçiliğini arayınız, bazı ülkelerde vizenin verilmesi 5 aya kadar çıkabilmektedir.

Gittiğim üniversite bana kalacak yer bulmak zorunda mıdır?

Gittiğiniz üniversite kalacak yer bulmak zorunda değildir ama genelde Erasmus öğrencilerinin kalacak yer bulmalarına ve sorunlarına yardım edebilir.

Erasmus öğrencisi olarak gittiğim üniversitede Oryantasyon programına katılacak mıyım?

Evet. Neredeyse her üniversite gelen Erasmus öğrencilerine Oryantasyon programı hazırlamaktadır. Oryantasyon programı sizin, o üniversite ve eğitim sistemi hakkında bilgi almanıza yardımcı olur.

Öğrenim Anlaşması tamamlandıktan sonra alacağım derslerde yurtdışına gitmeden ya da gittikten sonra değişiklik yapabilir miyim?

Evet, Bölüm koordinatörünüzle görüşerek derslerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Gittiğim üniversitenin kendi öğrencileri ile, benim sahip olacağım teknik ve sosyal imkanlar aynı olacak mı?

Evet. Örn: Laboratuvar imkânlarından eşit olarak faydalanabilirsiniz. Dikkat: Diğer öğrenciler için ücrete tabi olan olanaklar (fotokopi vs.) sizin için de aynı ücret karşılığını ödemeniz koşuluyla geçerlidir.

Yüksek Lisans/ Doktora öğrencisiyim. Tez aşamasındayım, ders yüküm bulunmamakta, Programdan faydalanabilir miyim?

Öncelikle, kayıtlı olduğu okulda öğrenci olmayan, başka bir ifade ile alacak ders yükü bulunmayan bir öğrencinin Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanma imkânı bulunmamaktadır. Bahsedilen öğrenci yüksek lisans ve doktora öğrencisi olduğunda ise, her ne kadar ders yükü bitmiş olabilse de tez döneminde yerine getirilmesi beklenen yükümlülükler (seminar, special studies ya da MS/PhD thesis) bulunmaktadır. Bu aşamada olan öğrencilerin kayıtlı oldukları okullarda yürütmesi gereken çalışmaları, yurtdışında kendilerine atanacak bir danışman hoca eşliğinde yürütmeleri beklenmektedir.

Yukarıdaki bilgilere ek olarak, alınan ve başarılı olunan 30 AKTS’nin intibakının 0 AKTS olarak yapılması hatalı bir yaklaşımdır. Program kuralları gereği alınan derslerin tamamının tanınmasının yapılması gerekmektedir. Daha açık ifade edecek olursak, alınan ve başarılı olunan dersler not dökümü ve diploma ekinde görülmeli; başarısız olunan dersler ise tekrar edilmelidir.

Ne kadar Erasmus Hibesi alabilirim?

Misafir olacağınız üniversitede alacağınız aylık hibe miktarı ülkeden ülkeye değişmektedir, fakat bu miktar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde olmayabilir.


63194
Student
385434
Graduate
3114
Academic Staff
4390
Administrative Staff
24
Faculty
7
Institute
5
School
22
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community