FAST ACCESS

Industry Based Teaching

2023 YAZ DÖNEMİ STAJ DUYURUSU

1. Staj ile ilgili aşağıda yayınlanan takvim geçerli olacaktır. Takvim dışında yapılan işlemler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

2. Staj ile ilgili Staj Kabul Formu, SGK Beyannamesi ve Staj İşsizlik Katkı Formu staj yeri ve öğrenci tarafından doldurularak taratılıp e-posta yoluyla ya da ıslak imzalı posta yoluyla 26 Mayıs 2023 tarihine kadar danışman öğretim elemanının adına ya da e-posta adresine gönderilmelidir.Staj dosyası staj bitiminde doldurulup getirilecektir. Mezuniyet için sadece stajı kalmış öğrenciler staj bitiminde değerlendirme tarihini dikkate almadan staj dosyalarını Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işlerine göndermelidir. Okuyan öğrencilerimiz değerlendirme tarihleri içerisinde kendileri getireceklerdir.

3. Staj ile ilgili tüm evraklar öğrenciler tarafından indirilmeli ve çıktısı alınmalıdır. 

4. Meslek Yüksekokulumuz adresine İletişim sekmesinden ulaşılabilir.

Program

Danışman Öğretim Elemanı

E-posta adresi

Dahili No

Maliye

Öğr. Gör. Sultan ERGE

sultanerge@selcuk.edu.tr

7531

Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr. Gör. Neslihan GENCER

neslihangencer@selcuk.edu.tr

7534

İşletme Yönetimi

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN

sahinmehmet@selcuk.edu.tr

7517

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Öğr. Gör. Kerem ÖZTÜRK

kerem.ozturk@selcuk.edu.tr

7518

Turizm Otel İşletmeciliği

Öğr. Gör. Hilmi UÇAN

hiucan@selcuk.edu.tr

7520

Turist Rehberliği

Öğr. Gör. Tahsin YÜKSEL

tahsinyuksel@selcuk.edu.tr

7533

Turizm Seyahat Hizmetleri

Öğr. Gör. İbrahim BAŞ

ibrahimbas@selcuk.edu.tr

7528

Ulusal Staj Koordinatörü: Öğr. Gör. Kerem Öztürk

2023 STAJ TAKVİMİ

 

STAJ DOSYASI

 

STAJ KABUL FORMU

 

STAJ İŞSİZLİK KATKI FORMU

 

SGK - BEYAN VE TAAHHÜTNAME


72858
Student
378025
Graduate
3065
Academic Staff
4176
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community