FAST ACCESS
Principles and Values

İLKELER

·  Bilimsel özgünlük

·   Akademik yeterliliğe sahip ve akademik yeterliliği sağlayan bireylere açık

·  Kalite odaklı

·  Öğrenci merkezli

·  Öğretim, araştırma ve kurumlararası işbirliğini sağlama

·  Değişim ve gelişime katkıda bulunma ve rekabetçi olma

·  Topluma karşı görevlerini yerine getirme ve paydaşlarıyla sürekli işbirliği içinde olma

·  Katılımcı ve şeffaf

 

DEĞERLER

· Bilimsellik

· Şeffaflık

· Girişimcilik

· Rekabetçilik

· Özgünlük

· Güvenilirlik

· Mükemmellik

· Değer odaklılık

· İnsan merkezlilik

· Evrensellik


72948
Student
378033
Graduate
3067
Academic Staff
4185
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community