FAST ACCESS

About

Üniversitemiz bünyesinde "Selçuk Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohumluk Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTEM)" kurulması  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/05/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca gerçekleşmiştir.


67443
Student
368518
Graduate
3034
Academic Staff
4197
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community