FAST ACCESS

Informations

Prof. Dr. İLHAN ÇİFTCİ

Administrative Position

- REKTÖR YARDIMCISI
Tıp Fakültesi - ANABİLİM DALI BAŞKANI
Yaşlı ve Engelliler Eğit. Bakım Uyg. ve Arş. Mrk - MERKEZ MÜDÜRÜ

Active Position

Tıp Fakültesi

Unit / Telephone

Cerrahi Tıp Bilimleri - Çocuk Cerrahisi AD.
Yaşlı ve Engelliler Eğitim Bakım Uyg. ve Arş. Mrkz. - Merkez Müdürü
67455
Student
368515
Graduate
3034
Academic Staff
4197
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community