Selçuk Üniversitesi

A. Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri ve Tarihi

Yozgat (1980)

Öğrenim

Doktora

2003-2006, Uluslararası İlişkiler, Viyana Üniversitesi (Universität Wien)

Lisans ve Yüksek L  isans

1998-2003, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Viyana Üniversitesi (Universität Wien)

Yabancı Diller

Almanca, İngilizce, Rusça, Kırgızca

İletişim

metin.aksoy@selcuk.edu.tr

 

 

 

 

B. Akademik Unvanları ve Görev Yerleri

Profesörlük

2018 (2018-2020 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü; 2020 Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Doçentlik

2013-2018 (2013-2017 Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü; 2017-2018 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Yardımcı Doçentlik

2007-2013 (Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Doktora Tezi

Die Türkei auf dem Weg in die EU- Die Beziehungen zwischen der Türkei und Europaeischen Union

Yüksek Lisans Tezi

“Der Dritte Golfkrieg” in Hinblick auf die Regionale und Strategische Bedeutung der Irak

 

C. İdari Görevler

Selçuk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Rektörü (2020- )

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bölüm Başkanlığı (2017-2020)

Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bölüm Başkanlığı (2013-2015)

Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı (2009-2012)

Selçuk Üniversitesi, Üniversite Erasmus Müdür Yardımcılığı (2010-2012)

Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Farabi Koordinatörlüğü (2010-2012)

Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sınav Komisyon Başkanlığı (2008-2012)

 

D. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

  1. Tamamlanmış ve Devam Eden Doktora Tezleri

- Nabel Ashraf Anwar Dmeral, 2003 Sonrası Dönemde Irak’taki Şii-Sünni Çatışması: İç ve Dış Aktörlerin Rolü, 2018.

- Levent Yiğittepe, 21. Yüzyıl’da Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikaları ve Ortak Güvenlik Arayışları, 2017.

- Orhan Battır, Türk Dış Politikası Aracı Olarak İnsani Diplomasi, 2016.

- İbrahim Kurnaz, Uluslararası İlişkiler Disiplininin Sonu Tartışmaları: Disiplinin Krizleri ya da Krizlerin Disiplini, Devam Ediyor.

- Ediliia Abdykadyrova, Uluslararası İlişkilerde Küçük Devletlerin Gücü: Kırgızistan’ın Büyük Güçlerle İlişkileri, Devam Ediyor.

- Evrim Taş, Avrupa Birliği’ne Katılan Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Avrupa Birliği Yurttaşlık Kavramına Etkisi, Devam Ediyor.

                b. Tamamlanmış ve Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri

- Venera Satıcıoğlu, Ak Parti Dönemi Kırgızistan-Türkiye İlişkileri (2002-2016), 2018.

- Hakan Can Yazırdağ, Kitle İmha Silahları ve Uluslararası İlişkilerdeki Pratiği, 2017.

- İbrahim Kurnaz, 21. Yüzyılda Ortodoks Güvenlik Paradigmasının Aşınımı: Uluslararası İlişkilerde Siber Güvenlik, 2016.

- Yasin Avcı, Uluslararası İlişkiler Disiplininde Simülasyon Çalışmaları, 2015.

- Shahabuddin Öztürk, 11 Eylül Saldırıları ve Afganistan Müdahalesi, 2015.

- Abdullah Tarhan, Türk Dış Politikasını Belirleyen Faktörler ve 21. Yüzyıl Olaylarla Türk Dış Politikası, 2013.

- Muhammet Cemal Şahinoğlu, Dış Politikada Sivil Toplum Etkisi: Mavi Marmara Olayı Örneği, 2013.

- Yusuf Çınar, Tamil Sorunu: Tarihsel Gelişim, Çatışma Süreci ve Çözüm, 2012.

- Ahmet Ateş, 1952-2011 Yılları Arası Mısır Dış Politikası, 2012.

- Mustafa Aydın, Avrupa Birliği’nin Ortadoğu Politikası, 2010.

- İbrahim Çağrı Erkul, Soğuk Savaşın Üç Büyük Kırılma Noktası: Kore, Vietnam ve Afganistan Savaşları, Savaşların Sonuçları, Günümüze ve Uluslararası İlişkilere Etkileri, 2010.

- Mustafa Burak Açıl, Uluslararası Terörizm ve Terörizmle Mücadelenin Önemi, 2010.

- Hasan Tosun, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nde Din ve İnanç Özgürlüğü ve Laiklik Anlayışı, 2010.

 

E. Uluslararası Kitaplar ve Kitap Bölümleri

  1. Kitaplar

- Metin Aksoy, Almanya’nın Jeopolitiği ve Dış Politikası, (Yayım Sürecinde).

- Metin Aksoy, Uluslararası İlişkilerde Güvenlik ve Jeopolitik, (Yayım Sürecinde).

- Metin Aksoy, Jeopolitik, Dış Politika ve Siyaset Üzerine Mülahazalar, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2021.

- Metin Aksoy, Alman Vakıfları ve Dış Politika: Tarihi, Etkisi ve Gücü, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2018.

- Metin Aksoy ve Ercan Oktay (der.), International Central Asia Symposium Proceedings Book: Migration, Poverty and Identity, Bishkek, 2018.

- Metin Aksoy (çev.), Uluslararası İlişkiler Teorisi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2016.

- Metin Aksoy (der.), Die Türkisch Europaische Beziehungen eine unendliche gescichte, Köln: Peter Lang Verlag Publishing, 2010.

- Metin Aksoy, Die Türkei auf dem Weg in die EU-insbesondere von 1990 bis ende 2004, Bern: Peter Lang Verlag Publishing, 2007.

 

  1. Kitap Bölümleri

- Metin Aksoy, “Türk Siyasal Kültürü ve Milliyetçilik Anlayışımız”, Süleyman Elik ve Cihan Gündüz (eds.), Türk Siyasal Kültür Havzaları, Kütahya: GRTC Yayınları, 2019.

- Metin Aksoy, “Türkiye’nin Orta Asya Stratejisi”, Süleyman Elik ve Ubeydullah Sezikli (eds.), Türk Stratejik Kültür Havzaları, Kütahya: GRTC Yayınları, 2019.

- Metin Aksoy ve Ahmet Recai Tekin, “Arap İsyanları ve Avrupa Birliği’nin Göçmen Politikası”, Mustafa Cüneyt Özşahin ve Orhan Battır (eds.), Arap Baharı Sonrası Ortadoğu Kuram ve Siyaset, Ankara: Nobel Yayınları, 2019.

- Metin Aksoy, “Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Dış Politikası (1991-2001)”, Âdem Çaylak ve Seyit Ali Avcu (eds.), Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Dış Politikası, Ankara: Savaş Yayınevi, 2018.

- Metin Aksoy, “Türkiye’nin Avrupa Birliği Politikası”, Âdem Çaylak ve Seyit Ali Avcu (eds.), Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Dış Politikası, Ankara: Savaş Yayınevi, 2018.

- Metin Aksoy, “Kosova: Kimin Barışı?”, Nezir Akyeşilmen (ed.), Barışı Konuşmak Teoride ve Pratikte Çatışma Yönetimi, Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2013.

- Metin Aksoy, Pawel Kobes ve Ludwig Schmahl, “Beitrittsverhandlungen der Europaischen Union mit der Türkei”, Pawel Kobes, Gerald G. Sander ve Bernard Wisniewski (eds.), Germeinsame Ver teidigungs und Sicherheitspolitik in Europa, Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2013.

- Metin Aksoy, “Turkish Foreign Policy in Post Cold War Era and Turkey’s Geo-Political Importance”, Pawel Kobes, Gerald G. Sander ve Bernard Wisniewski (eds.), Germeinsame Verteidigungs und Sicherheitspolitik in Europa, Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2013.

- Metin Aksoy, “Das Verhältnis der Türkei zur Europäischen Union und die Haltung Deutschlands”, Claus Schönig, Hatice Bayraktar ve Ramazan Çalık (eds.), Türkisch-Deutsche Beziehungen Perspektiven aus Vergangenheit und Gegenwart, Germany: Klaus Schwarz Verlag, 2011.

- Metin Aksoy, “Kooexistenz der Religionen Europa-am Beispiel Islam und Christentum”, Gerald G. Sander ve Konrad Scorl (eds.), Die Identität Europas-Was ist europäisch? Zur Beitrittsdiskussion in die Europäische Union, Hamburg: Verlag Dr. Kovac Publishing, 2011.

- Metin Aksoy ve Murat Çemrek, “Türk Dış Politikasında Din Unsuru”, Cüneyt Yenigün ve Ertan Efegil (eds.), Türkiye’nin Değişen Dış Politikası, Ankara: Nobel Yayınları, 2010.

- Metin Aksoy ve Murat Çemrek, “Türk Dış Politikasında Kimlik Sorunsalı”, Cüneyt Yenigün ve Ertan Efegil (eds.) Türkiye’nin Değişen Dış Politikası, Ankara: Nobel Yayınları, 2010.

- Metin Aksoy, “Die Türkei und Entwicklungen hinsichtlich der Beitrittskriterien”, Metin Aksoy (der.), Die Türkisch-Europaische Beziehungen-eine unendliche gescichte, Köln: Peter Lang Verlag Publishing, 2010.

- Metin Aksoy, “İran’ın Batı Politikası”, Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Murat Yeşiltaş (Der.), Ortadoğu Yıllığı 2007, İstanbul: Küre Yayınları, 2009.

- Metin Aksoy, “Historischer Überblick über die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei”, Metin Aksoy (der.), Die Türkisch-Europaische Beziehungen-eine unendliche gescichte, Köln: Peter Lang Verlag Publishing, 2007.

- Metin Aksoy, “Der Zypernkonflikt und die Türkei”, Metin Aksoy (der.), Die Türkisch-Europaische Beziehungen-eine unendliche gescichte, Köln: Peter Lang Verlag Publishing, 2007.

- Metin Aksoy, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Siyasi Yönü: Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik Beklentiler”, Nejat Doğan, Mehmet Öcal ve Ferit Kula (der.), Türkiye’nin Jeo-Ekonomisi ve Jeo-Politikası: Türkiye Geleceğin Neresinde, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2007.

 

F. Makaleler

  1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

- Metin Aksoy, “15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Gerilen Türkiye-Almanya İlişkilerinde Göçmen Meselesi”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 49, 2016.

- Metin Aksoy ve Murat Çemrek, “Türkiye-Almanya İlişkileri: AB’ye Kilitlenmişliği Aşmak”, Stratejik Düşünce Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 13, 2010.

- Metin Aksoy, “Avrupa Birliğinin Yeni Üyesi: Bulgaristan”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1-2, 2009.

- Metin Aksoy, “Irak Sorunu Karşısında BM’nin Durumu”, 2023 Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 73, 2007.

  1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

- Metin Aksoy ve Yasin Avcı, “Amerikan Diplomasisinde Değişimin ve Manevi Motivasyonun Sürekliliği: Soğuk Savaş Dönemi Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 40, 2018.

- Metin Aksoy ve Ahmet Servet Çiçek, “Redefining Diplomacy in the 21st Century & Examining the Characteristic of an Ideal Diplomat”, MANAS Journal of Social Studies (MJSS), Cilt: 7, Sayı: 3, 2018.

- Metin Aksoy, “The Checkered Pattern of United States Turkey Relations in Ak Party Administration”, Inqury, Vol. 2, No. 2, 2016.

- Metin Aksoy ve Yasin Avcı, “New Turkish Foreign Policy Through the Strategic Depth”, Geopolitica Review, Anul: X, Nr. 48, 2012.

- Metin Aksoy, “Realizing the Presence of Turkish Immigrants Under the Shadow of Germany’s Integration Debate”, Geopolitica Review, Anul: X, Nr. 48, 2012.

- Metin Aksoy, “The Problem of Political Integration within the European Union: European Ctizenship and the Local Ctizenship Law”, Geopolitica Review, Anul: X, Nr. 48, 2012.

- Metin Aksoy, “Avusturya ve Türkiye-AB İlişkileri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 22, 2011.

- Metin Aksoy, “Die Bedeutung des Erdöls für die Wirtschaft und Ihre Rolle auf der Weltpolitik„ POLITIX, Sayı: 25, 2008.

- Metin Aksoy, “Zypern-Konflikt; Der Wichtigste Konflikt der Europäische Union„ Zeszyty Naukowe, No: 3, 2008.

- Metin Aksoy, “Irak’ta Amerika Çıkmazının Başlangıcı ve Irak Savaşı’nın AB, BM, NATO ve Türkiye’ye Etkileri”, Avrupa Günlüğü, Sayı: 10, 2007.

 

G. Bildiriler

  1. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

- Metin Aksoy, “Milliyetçilik Anlayışımız”, Sivil Toplum ve Din: Konya Sivil Toplum Platformu 14. UFUKTURU Programı, Mardin, 2017.

- Metin Aksoy, “TDP’de Kimlik Sorunsalı”, Sakarya Uluslararası İlişkiler Bölümü Dış Politika Sempozyumu, Sakarya, 2010.

  1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

- Metin Aksoy, “Silahsızlanma, Silahların Kontrolü ve Güvenlik”, II. Avrasya Hukuk Kurultayı, Bakü, 2019.

- Metin Aksoy, “Almanya’daki Türk Göçmenler ve İslam Karşıtlığı”, International Central Asia Symposium: Migration, Poverty and Identity, Bishkek, 2018.

- Metin Aksoy, “Türkiye- Almanya İlişkilerinde Göçmen Sorunu ve Aşırı Sağ”, Mediterranean International Congress on Social Sciences, Social and Cultural Integration in Balkans International Vision (MECASII), Ohrid/Makedonya, 2017.

- Metin Aksoy, “Cyprus Conflict between Turkey and the EU: Threats and Expectations”, Mediterranean International Congress on Social Sciences, Social and Cultural Integration in Balkans International Vision (MECASII), Ohrid/Makedonya, 2017.

- Metin Aksoy, “Modern Geopolitics after the Cold War and the World Order”, Mediterranean International Congress on Social Sciences, Social and Cultural Integration in Balkans International Vision (MECASII), Ohrid/Makedonya, 2017.

- Metin Aksoy, “Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri ve Mülteci Sorunu”, Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, Bilecik, 2016.

- Metin Aksoy, “The Impacts of Refugee Crisis on Turkey-EU Relations”, Second Sarajevo International Conference on EU Integration & Balkan Countries, Bosna Hersek, 2016.

- Metin Aksoy, “History of Relations Between Turkey and The European Union”, 20th International Academic Conference, Madrid, 2015.

- Metin Aksoy ve Gülşah Köprülü, “The Changing Perception of the Other in Europe in Post Cold War Period”, The European Conference on the Social Sciences (ECSS), Brighton/United Kingdom, 2015.

- Metin Aksoy, “Turkey-EU Relations and The Role of Turkey for EU”, International Conference on The European Union and the Politicization of Europe, Vienna/Austria, 2011.

- Metin Aksoy, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Kimlik Sorunsalı ve İlişkilerin Geleceğine Etkisi”, Avrupa’ya Türk Göçü’nün 50. yılında Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu, Salzburg/Austria, 2011.

- Metin Aksoy, “Austrian Political Parties Outlook on Turkey-EU Relations”, II. International Congress of Europen Turks ICET, Antwerp/Belgium, 2009.

- Metin Aksoy, “Batıda Yükselen İslamofobi”, Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu, Ankara, 2009.

 

H. Seminerler, Projeler, Çalıştaylar ve Araştırmalar

 

- Metin Aksoy, “Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde Gümrük Birliği’nin Geleceği”, Araştırma, 2017.

           - Metin Aksoy, “Bilecik Kamuoyunda Avrupa Birliği Algısı”, (Araştırma), 2017.

- Metin Aksoy, “İnsani Müdahale”, Göç Yönetiminde Yerel Düzeyde       Koordinasyonu Güçlendirme Çalıştayı, Şanlıurfa, 2016.

- Metin Aksoy (Koordinatör), Medeniyet Okulu Projesi kapsamında Uluslararası Konya Sempozyumu: Medeniyet, Şehir ve Üniversite (Gençlik Çalıştayları I-II), 2015.

- “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” Projesi (Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı), 2014.

- Metin Aksoy (Yürütücü), “Mahalle Kütüphaneleri Projesi”, SADAM, Konya, 2014.

- Metin Aksoy, “İslamofobi Tartışmaları ve Beklentiler”, BİLKAD Salı Söyleşileri, 2011.

- Metin Aksoy, “Avrupa’da Entegrasyon Sorunu ve Değişen Türk Dış Politikası”, Akşehir İİBF/Konya, 2010.

- Metin Aksoy, “Almanya Seçimleri Sonrası Türkler, Türkiye ve AB”, BİLKAD Salı Söyleşileri, Konya, 2009.

- Metin Aksoy, “Avrupa da Yükselen Milliyetçilik”, Cihanbeyli MYO/Konya, 2008.

 

I. Son İki Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeyindeki Dersler

                 Doktora

                        - Küreselleşme ve Yeni Jeopolitik

                        - Uluslararası İlişkilerde Araştırma, Etik ve Teori

                 Yüksek Lisans

                        - Küresel Güçler ve Dünya Düzeni

                        - Uluslararası İlişkilerde Analiz Sorunları, Etik ve Yöntem

                Tezsiz Yüksek Lisans

                        - Uluslararası Güvenlik ve Teorileri

                        - Uluslararası İlişkilerde Yöntem Sorunu

                Lisans

                        - Lisans Bitirme Projesi I

                        - Lisans Bitirme Projesi II

                        - Political Geography

                        - Türk Dış Politikasında Güncel Konular