Selçuk Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (SÜYÖS) Koordinatörlüğü

Kalite Kurulu ve Kalite Komisyonu

AR-GE

TEKNOKENT

ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA Kurum Koordinatörlükleri

Temel ve Teknik Bilimler ile ilgili Merkez Müdürlükleri

Kurumlar ve Birimler Arasındaki Koordinasyonu Sağlamak üzere, Üniversitemiz Genel Koordinatörlüğü

Dış Kurumlarla İlişkiler Koordinatörlüğü


Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Sosyal Bilimler ile ilgili Merkez Müdürlükleri


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Sağlık Bilimleri ile ilgili Merkez Müdürlükleri

Yayın Komisyon Başkanlığı