Our Journals

SU001 - Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akedemik Dergisi (Journal Of Selcuk Communication)

Short Title : Selçuk İletişim (JOSC)

Web : : http://dergipark.gov.tr/josc

eISSN : 2148-2942                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 7/1/1999

Period :  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

İndeks: TR Dizin, Sobiad, SciLit, Asos İndex, OpenAire

Scope : İletişim Bilimleri ve İletişim Bilimleri Scopeyla ilişkilendirilen makaleler

E-mail : bayhan@selcuk.edu.tr

Contact : Prof. Dr. Bünyamin BAYHAN - bayhan@selcuk.edu.tr

 

SU002 - Genel Tıp Dergisi

Short Title : Genel Tıp Derg

Web : : www.geneltip.org

eISSN : 2602-3741                               pISSN :

Language: Türkçe                Founded : 3/30/1997

Period :  Yılda 4 kez                  DOI : Hayır

İndeks: Türkiye Atıf Dizini, Ulakbim TR Dizini, EBSCOhost,  Index Copernicus, DOAJ,

Scope : Tıp

E-mail : editor@genel.tip.org

Contact: Prof. DR. Rasim Moğulkoç  rasimmogulkoc@yahoo.com

 

SU003 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ

Short Title : sufefd

Web : : http://dergipark.gov.tr/sufefd

eISSN : 2458-9411                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 1/1/1981

Period :  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

İndeks: Sindex, Eurasian Scientific Journal Index, Researchbib, i2or, rootindexing

Scope : Temel bilimler, Fen bilimleri, Sağlık bilimleri

E-mail : selcukfendergi@gmail.com

Contact: Doç.Dr. Evren YILDIZTUGAY, eytugay@selcuk.edu.tr

 

SU004 - Eurasian Journal of Veterinary Sciences, Avrasya Veteriner Bilimler Dergisi

Short Title : EJVS

Web : : http://eurasianjvetsci.org

eISSN : 2146-1953                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 1/1/1985

Period :  Yılda 4 kez                  DOI : Evet

İndeks: TÜBİTAK - ULAKBİM - YAŞAM BİLİMLERİ CAB Abstracts Veterinary Bulletin EBSCO - HOST Databases Türkiye Atıf Dizini Veterinary Science Database Index Veterinarius Dairy Science Abstracts Animal Breeding Abstracts Agricultural Engineering Abstracts Global Health World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts Forest Products Abstracts Grasslands and Forage Abstracts Helminthological Abstracts Rural Development Abstracts Soils and Fertilizers Soybean Abstracts Sugar Industry Abstracts Tropical Diseases Bulletin Wheat, Barley and Tritacale Abstracts Maize Abstracts Google Scholar

Scope : Veteriner Hekimliği İle İlgili alanlarda

E-mail : vetbildergi@selcuk.edu.tr;ejvs@selcuk.edu.tr

Contact: Prof.Dr. Cafer Tepeli, ctepeli@selcuk.edu.tr

 

SU005 - Çatalhöyük – Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Short Title : Çatalhöyük – Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Web : : http://sutsad.selcuk.edu.tr

eISSN : 2548-0588                               pISSN :2548-0537

Language: Türkçe                Founded : 10/1/2016

Period :  Yılda 1 kez                  DOI : Hayır

İndeks: yok

Scope : Turizm ve tüm sosyal alanlar

E-mail : tarat@selcuk.edu.tr

Contact: Doç.Dr. Tugay ARAT- tarat@selcuk.edu.tr

 

SU006 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Short Title : SÜHFD

Web : : http://dergipark.gov.tr/suhfd

eISSN : 2548-1177                               pISSN :1306-8075

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 1/1/1988

Period :  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

İndeks: TR Dizin, HeinOnline, Sobiad, Asos Index, OpenAIRE, CrossRef, Google Scholar

Scope : Hukuk

E-mail : sustun@selcuk.edu.tr

Contact: Doç.Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN, sustun@selcuk.edu.tr

 

SU007 - Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Short Title : SEFAD

Web : : http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad

eISSN : 2458-908X                               pISSN :

Language: Türkçe                Founded : 1/1/1981

 

Period :  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

İndeks: Academic Keys, Acar Index, Arastirmax, ASOS, Cosmos Impact Factor, DOAJ, DRJI, ERIH PLUS, ESCI, ESJI, İSAM, MLA, ResearchBib, Root Indexing, SIS, SOBIAD, TEİ, TÜBİTAK ULAKBİM SBVT.

Scope : Dil, edebiyat, tarih, sosyoloji, arkeoloji, sanat tarihi, eğitim

E-mail : selcukedebiyat@gmail.com

Contact: Doç.Dr. Recep Durgun, durgunrecep@hotmail.com

 

 SU008 - Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Short Title : Susead

Web : : http://dergipark.gov.tr/susead

eISSN : 2148-3043                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 4/1/2001

Period :  Yılda 2 Kez                  DOI : Evet

İndeks: ProQuest; Doaj; DRJI; Sobiad; CiteFactor; Scientific Indexing Services; Eurasian Scientific;  Journal Index;  Science Library Index;  Asos Index; Directory of Research Journals

Scope : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; ;İşletme; Ekonomi; İktisat; Sosyal Bilimler

E-mail : susead@selcuk.edu.tr

Contact: Fırat Harun YILMAZ firatyilmaz@selcuk.edu.tr

 

SU009 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

Short Title : Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

Web : : http://dergipark.gov.tr/selcuksbmyd

eISSN : 2564-7458                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 1/1/1998

Period :  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

İndeks: TR Dizin

Scope : Sosyal bilimler işletme-iktisat-kamu yönetimi-uluslararası ilişkiler

E-mail : agumrah@selcuk.edu.tr

Contact: Abdurrahman Gümrah, agumrah@selcuk.edu.tr

 

SU010 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Short Title : Susbed

Web : : http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr

eISSN :                                pISSN :1302-1796

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 1/16/1992

Period :  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

İndeks: tr dizin, ebsco

Scope : dil, edebiyat, tarih, eğitim, sosyoloji, iktisat, iletişim gibi

E-mail : sosbilens@selcuk.edu.tr

Contact: Dr.Öğr.Üyesi Sefer SOLMAZ ssolmaz@selcuk.edu.tr

 

SU011 - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Short Title : SUTAD

Web : : http://sutad.selcuk.edu.tr

eISSN : 2458-9071                               pISSN :

Language: Türkçe                Founded : 1/1/1994

Period :  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

İndeks: ESCI (Emerging Sources Citation Index), ASOS INDEX, EBSCO, MLA, SOBIAD ve TUBİTAK/ULAKBİM SBVT'de taranmaktadır.

Scope : Türk Sanatı-Türk Tarihi-Türk Dili Türklük Bilimi ile ilgili ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalıdır.

E-mail : selcukturkiyat@gmail.com

Contact: Mustafa ÜLÜK selcukturkiyat@gmail.com

 

SU012 - Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences

Short Title : SJAFS

Web : : http://sjafs.selcuk.edu.tr/sjafs

eISSN : 2458-8377                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 1/1/2002

Period :  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

İndeks: Google Scholar, Araştirmax, Sis(Scientific Indexing Services), Cab Abstracts,

Scope : Ziraat ve gıda bilimi

E-mail : kcarman@selcuk.edu.tr

Contact: Prof.Dr. Kazım Çarman, kcarman@selcuk.edu.tr

 

SU013 - Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi

Short Title : USAD

Web : : http://usad.selcuk.edu.tr/usad/index

eISSN : 2548-0154                               pISSN :1015-2105

Language: Türkçe, İngilizce, Farsça, Arapça                Founded :1/1/1986

Period :  yılda 2 kez                  DOI : Hayır

İndeks: Dergipark, İSAM, MLA, Cosmos, , Acarindex, Araştırmax, İdealonline

Scope : Selçuklu tarihi, medeniyeti, sanatı başta olmak üzere X. yy'dan XV. yy.a kadar islam coğrafyası üzerindeki siyasi, tarihi, edebi, ekonomik  vd. durumunu içeren çalışmalar yayımlanmaktadır.

E-mail : usad.selcuk@gmail.com

Contact: Selma Dülgeroğlu, sdulgeroglu@selcuk.edu.tr

 

SU014 - MANTAR DERGİSİ

Short Title : Mander

Web : : http://dergipark.gov.tr/mantar

eISSN : 2147-6845                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 4/30/2010

Period :  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

İndeks: TR Dizin, Index Copernicus, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index, Scilit,

Scope : DERGİMİZDE SİSTEMATİK VE TEMEL MİKOLOJİ, LİKENOLOJİ, UYGULAMALI MİKOLOJİ, TIBBİ MİKOLOJİ, FİTOPATOLOJİ VE BENZERİ BİLİM ALANLARINDAN GELEN ÖZGÜN VE DERLEME OLARAK HAZIRLANAN ULUSAL VE ULUSLARARASI MAKALELER YAYIMLANIR.

E-mail : mantarcılık@gmail.com

Contact: Prof. Dr. Gıyasettin KAŞIK, giyasettinkasik@hotmail.com

 

SU015 - Selcuk Dental Journal

Short Title : Selcuk Dent J

Web : : http://dergipark.gov.tr/selcukdentj

eISSN : 2148-7529                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 1/1/2014

Period :  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

İndeks: TR Dizin

Scope : Diş Hekimliği

E-mail : dishekimligidergisi@selcuk.edu.tr

Contact: Dr.Öğr. Üyesi Murat Selim BOTSALI, selimbotasli@selcuk.edu.tr

 

SU016 - Selçuk-Teknik Dergisi

Short Title : sutod

Web : : http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/

eISSN : 1302-6178                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 1/1/2000

Period :  Yılda 3 kez                  DOI : Hayır

İndeks: Google Scholar

Scope : Fen, Mühendislik ve Temel Bilim

E-mail : sutodjournal@gmail.com

Contact: Pof.Dr. Şakir Taşdemir stasdemir@selcuk.edu.tr

 

SU017 - Turkish Journal of Sport and Exercise

Short Title : Tjse

Web : : http://dergipark.gov.tr/tsed

eISSN : 2147-5652                               pISSN :

Language: İngilizce                Founded : 1/1/1999

Period :  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

İndeks: Tr Dizin

Scope : Spor Bilimleri

E-mail : turkjse@gmail.com

Contact: İbrahim Bozkurt, ibozkurt@selcuk.edu.tr