FAST ACCESS
Frequently Asked Qestions

Karşılaştırmalı edebiyat nedir?

Karşılaştırmalı edebiyat, aynı yada farklı dillerde kaleme alınmış iki veya daha fazla edebiyat eserini biçim, içerik, üslup, dönem vb. özellikleri bakımından karşılaştırmalı olarak inceleyip benzer ve farklı yönlerini ortaya koyarken, söz konusu benzerlik ve farklılıklar üzerine yorumlar getirmeyi amaçlamaktadır.  Disiplinlerarası ve uluslarüstü bir düzeyde yapılan karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları, "öteki"ni de tanıma imkanı sağladığından, öz kültür ve edebiyatın gelişimine de katkı sağlamaktadır. Karşılaştırmalı edebiyat bilimi, disiplinlerarasılık özelliğiyle edebiyat ve diğer bilim dallarıyla ilişki içerisinde olmakla birlikte sanatlararası etkileşimi de kapsamaktadır. Ayrıca karşılaştırmalı edebiyat bilimi, eğitim faaliyetleriyle kültürlerarası etkileşime de önemli katkılarda bulunmaktadır. Bundan dolayı bölümümüzün öğretim dili Türkçe olmakla birlikte yoğun olarak İngilizce ve Almanca öğrenimine yönelik dersler de müfredatımızda bulunmaktadır. 

Karşılaştırmalı edebiyat bölümü YKS'de hangi puan türünden öğrenci kabul etmektedir?

Karşılaştırmalı edebiyat bölümü YKS'de yabancı dil puanı ile öğrenci kabul etmektedir.

Karşılaştırmalı edebiyat bölümünde hazırlık programı uygulanmakta mıdır?

Karşılaştırmalı edebiyat bölümünde isteğe bağlı olarak İngilizce/Almanca hazırlık programı uygulanmaktadır. Her ne kadar isteğe bağlı olsa da öğrencilerimizin hazırlık programına dahil olmaları önerilmektedir. 

Karşılaştırmalı edebiyat lisans programından mezun olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Karşılaştırmalı edebiyat programından mezun olabilmek için 240 AKTS dersten başarılı olmak ve otuz (30) iş günü zorunlu staj programını tamamlamak gerekmektedir. Bölümümüzde staj uygulamasının olması, mezunların istihdamına büyük oranda katkı sağlamaktadır. 

Karşılaştırmalı edebiyat bölümü istihdam olanakları nelerdir?

Karşılaştırmalı edebiyat programı, öncelikle donanımlı edebiyat eleştirmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle kendi milli edebiyatımıza katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ancak bölümümüz disiplinlerarası bir alan olduğundan mezunlarımız, basın-yayından tercüme alanına, turizmden eğitime kadar çok çeşitli alanlarda istihdam imkanı bulabilmektedir.


71954
Student
377897
Graduate
3056
Academic Staff
4154
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community