FAST ACCESS

Görev Tanımları

KURUMSAL İLETİŞİM  KOORDİNATÖRLÜĞÜ


GÖREV TANIMLARI


1. KOORDİNATÖRÜN GÖREV TANIMI

1.1.Göreve İlişkin Bilgiler

Birimi : Kurumsal İletişim  Koordinatörlüğü

Görevin Adı : Kurumsal İletişim  Koordinatörü

Bağlı Bulunduğu Unvan: Rektör-Rektör Yardımcısı


1.2.Görevin Kapsamı

Koordinatörlüğün faaliyetlerini kurumlar ve birimler arasında koordineyi sağlayarak gerçekleştirmek.


1.3. Yetki, Sorumluluk ve Görev Listesi

1.3.1. Üniversitenin doğru ve eksiksiz bir şekilde tanıtımını yapar. Kurum kimliğinin kurum içi ve kurum dışında benimsenebilmesi için çalışmalar yapar; bu çalışmalara toplumun daima bir adım önünde ve ona örnek oluşturacak şekilde yön verir.

1.3.2. Üniversitenin ulusal ve yerel basınla ilişkilerini yönetir.

1.3.3. Yapılan etkinliklerin başarılı olmasını ve bunların kurum kimliğine olumlu yansımasını sağlar.

1.3.4. Koordinatörlükte çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, işbölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama yetkilerine sahiptir. Yetkilerini, Rektörlüğe karşı sorumlu olarak genel yönetim ilkelerine ve yönetmelik hükümlerine göre kullanır.


1.4.Nitelikleri

1.4.1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda

belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

1.4.2.Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak

1.4.3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.

1.4.4.Görevini etkin şekilde  yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

1.4.5. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.


Bürosu

2. KOORDİNATÖR YARDIMCISI  GÖREV TANIMI

2.1.Göreve İlişkin Bilgiler

Birimi : Kurumsal İletişim  Koordinatörlüğü

Görevin Adı : Kurumsal İletişim  Koordinatör Yardımcısı

Bağlı Bulunduğu Unvan: Kurumsal İletişim  Koordinatörü


2.2.Görevin Kapsamı

Koordinatörlüğün faaliyetlerini kurumlar ve birimler arasında koordineyi sağlayarak gerçekleştirmek.


2.3. Yetki, Sorumluluk ve Görev Listesi

2.3.1. Koordinatörlükte çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, işbölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama yetkilerine sahiptir. Yetkilerini, Rektörlüğe karşı sorumlu olarak genel yönetim ilkelerine ve yönetmelik hükümlerine göre kullanır.


3. HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÜROSU

3.1.Göreve İlişkin Bilgiler

Birimi: Kurumsal İletişim  Koordinatörü

Görevin Adı: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Personeli

Bağlı Bulunduğu Unvan: Kurumsal İletişim  Koordinatörü


3.2. Yetki, Sorumluluk ve Görev Listesi

3.2.1. Üniversitemizin akademik açılış törenleri başta olmak üzere Rektörlüğün düzenlediği tüm konser,tiyatro, söyleşi, konferans, panel, sergi, şenlik gibi etkinliklerin rezervasyonlarını alır; salon protokol düzenini sağlar ve sunumunu gerçekleştirir.

3.2.2. Düzenlenen etkinlikler süresince, etkinlik alanında hazır bulunur; gerek protokol kurallarının, gerekse program akışının eksiksiz ve kesintisiz yürümesi sağlar.

3.2.3. Üniversitemiz birimleri arasında ve diğer kurumlarla gerçekleştirilen ortak organizasyonlarda koordinasyon görevi yürütür.

3.2.4. Üniversitemizin resmi Facebook ve Twitter sayfaları sayfalarını yönetir.

3.2.5. Üniversitemiz Web sayfasında yer alan “Basında üniversitemiz” sayfasını hazırlar.

3.2.6. Konya başta olmak üzere diğer illerde  düzenlenen üniversite tanıtım fuarlarına katılır, isteyen okullara üniversitemizi tanıtım gezileri düzenler.

3.2.7. Tanıtım dokümanları, talepte bulunan tüm okullar ve dershanelere düzenli olarak gönderilir.


4. BASIN‐YAYIN BÜROSU

4.1.Göreve İlişkin Bilgiler

Birimi: Kurumsal İletişim  Koordinatörlüğü

Görevin Adı: Basın‐Yayın Personeli

Bağlı Bulunduğu Unvan: Kurumsal İletişim  Koordinatörü


4.2. Yetki, Sorumluluk ve Görev Listesi

4.2.1. Rektörlüğümüz ile üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin faaliyetlerini, hazırladığı basın bültenleri ve fotoğraflarıyla yerel‐ulusal ve internet medyası aracılığı ile kamuoyuna duyurur.

4.2.2. Üniversitemizle ilgili olarak basında yer alan haberlerin izlenmesi sürecinde tespit edilen hataları, ilgili yerle bağlantı kurarak gerekli düzeltme ve doğru bilgilendirmeyi gerçekleştirir.

4.2.3. Kurum içi ve kurum dışı protokol listelerini günceller.

4.2.4. Rektörlüğe ait etkinliklerin davetiye ve afişlerini, Konya ve Ankara   protokolüne ve üniversite kampüslerine dağıtır.


5. FOTOĞRAF BÜROSU

5.1.Göreve İlişkin Bilgiler

Birimi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Görevin Adı: Fotoğraf ve Fotoğraf Arşivi

Bağlı Bulunduğu Unvan: Kurumsal İletişim  Koordinatörü


5.2. Yetki, Sorumluluk ve Görev Listesi

5.2.1. Üniversitemizde gerçekleştirilen tüm etkinlikler takip edilerek; fotoğraf ve çekimleri yapılır, bu görüntüler  digital ortamda arşivlenir.

5.2.2. Günlük gazeteler ve internet medyası her gün düzenli olarak incelenir; yükseköğretim, diğer üniversiteler ve üniversitemizle ilgili haberler Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekan, Okul Müdürleri, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarına sunulur.

5.2.3. Üniversitemizle ilgili haberler  digital olarak arşivlenir.


6. GRAFİK TASARIM BÜROSU

6.1.Göreve İlişkin Bilgiler

Birimi: Kurumsal İletişim  Koordinatörlüğü

Görevin Adı: Grafiker

Bağlı Bulunduğu Unvan: Kurumsal İletişim  Koordinatörü

S Efe

6.2. Yetki, Sorumluluk ve Görev Listesi

6.2.1. Selçuk Üniversitesi Tanıtım Kataloğu, Selçuk  Üniversitesi üç ayda bir yayınlanan “Selçuk Bakış” adlı dergi ve tanıtım broşürlerinin grafik tasarımlarını yapar.

6.2.2. Rektörlük tarafından düzenlenen tüm etkinliklerin davetiye, afiş ve program tasarımlarını yapar.

6.2.3. Üniversitemiz internet sayfasında yer alan haberler, duyurular, etkinlikler bölümlerini hazırlar.

6.2.4. Üniversitemiz Web sayfası bannerlarını hazırlar.

6.2.5. Üniversitemiz web sayfası, Resmi Facebook ve twitter sayfasında yayınlanan görselleri hazırlar.


67449
Student
368518
Graduate
3033
Academic Staff
4197
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community