FAST ACCESS

Projects

2017'de Tamamlanan Projeler

1- Esra Maltaş Çağıl, Yürütücü, "Kanola Genotiplerinde Fenolik Yapıların Sentezine İlişkin Gen Ekspresyonları" 13401062, S.Ü. BAP.

2- Esra Maltaş Çağıl, Yardımcı Araştırmacı, "Farklı Fonksiyonel Gruplara Sahip Kaliks[4]Aren Türevlerinin Sentezi. Nanofiberlerin Üretimi Ve Protein İmmobilizasyonunda Kullanılması" 16401120, S.Ü. BAP.

3- Nuraniye Eruygur, Yürütücü "Sivas yöresine ait bazı endemik bitkilerin biyolojik aktivitelerinin araştırılması" ECZ20, C.Ü. BAP.

4- Nuraniye Eruygur, Yürütücü “Crocus ancyrensis türünün asetilkolinesteraz ve butirilkolinesteraz inhibitör aktivitesi yönünden değerlendirilmesi” ECZ31, C.Ü. BAP

5- Yavuz BAĞCI, Yürütücü “Üç Endemik Rhaponticoides türünün (R. aytachii, R. iconiensis, R. gokceoglui) Antioksidan, Total Fenol ve Flavonoid Miktarlarının Belirlenmesi” 16201011, Yüksek Lisans Tez Projesi, S.Ü. BAP.

6- Yavuz BAĞCI, Yürütücü “Salvia candidissima Vahl (Labiatae) alt türlerinin morfolojik ve anatomik özelliklerinin incelenmesi” 15201052, Yüksek Lisans Tez Projesi, S.Ü. BAP

7- Hamide Filiz Ayyıldız, Yürütücü "Konya ve Çevresinde Yetiştirilen Soğan, Havuç, Bamya ve Haşhaş Tohumlarından Soğuk Pres Yöntemiyle Elde Edilen Yağların Özelliklerinin İncelenmesi" 15401111 S.Ü BAP

 

 

2018'de Devam Eden Projeler 

1- Esra Maltaş Çağıl, Yürütücü "Hücre görünteleme için alternatif boyaların sentezi" 15401112, S.Ü. BAP.

2- Esra Maltaş Çağıl, Yürütücü “Hücre Görüntülemede Alternatif Boya olarak Tiyazol Türevlerinin Kullanımı ve Nanobiyoteknoloji Alanında Uygulanabilirliğinin Araştırılması” 17201150, Yüksek Lisans Tez Projesi, S.Ü. BAP.

3- Esra Maltaş Çağıl, Yürütücü "Protein Saflaştırmak İçin Nanofiber Bazlı İmmobilize Afinite Metal Membran Geliştirilmesi” 17201149, Yüksek Lisans Tez Projesi, S.Ü. BAP.

4- Nuraniye Eruygur, Yürütücü "Sivas'ta yetişen endemik Hyacinthella acutiloba K.Press. & Wendelbo'nın antidiyabetik etkilerinin araştırılması" ECZ26, C.Ü. BAP.

5- Yavuz BAĞCI, Yürütücü “İki endemik Rhaponticoides türünün (R. mykalea ve R. hierroi) Antimikrobiyal, Antioksidan Etkisinin İncelenmesi ve Toplam Fenol Bileşik Miktarının Belirlenmesi” 17201113, Yüksek Lisans Tez Projesi, S.Ü. BAP.

6- Hamide Filiz Ayyıldız, Yürütücü "Yemeklik Yağ Endüstrilerinde Yan Ürün Olarak Elde Edilen Deodorize Distilatlarındaki Biyoaktif Bileşenlerin Değerlendirilmesi" YÖK Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı, MEV-2017-134. 

 


67504
Student
368486
Graduate
3040
Academic Staff
4158
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community