FAST ACCESS

The Dean's Message

 

Sevgili Öğrencilerimiz Fakültemize Hoş Geldiniz

Fakültemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 62 lisans öğrencisi ile eğitim vermeye başlamıştır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında, kayıt yaptıran öğrencilerimizle birlikte fakültemiz toplam 272 öğrencimiz ile eğitime devam etmektedir. 2021-2022 Eğitim -Öğretim yılında inşallah ilk mezunlarımızı vereceğiz.

 

Fakültemizin alanında doktoralı, nitelikli, genç ve dinamik akademik kadrosunda, 19 eczacı, 3 biyolog ve 4'ü kimyager olmak üzere 3 profesör, 3 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 15 araştırma görevlisi yer almaktadır.  

 

Fakültemizin eğitim ve öğretim elçileri olarak; yenilikçi düşüncelere sahip olan sizlerin, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, eczacının asıl görevinin üretmek olduğunun bilincinde olarak, yeni ilaç formülasyonlarının geliştirilmesinde ve tüm Ar-Ge aşamalarında bulunmanızı, uzman eczacılar olarak hastanelerde yer almanızı ve ciddi bir ihtiyaç olan bilim insanı eksiğimizi tamamlamak üzere yetişmenizi temenni ediyoruz.

 

              Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri süresince ERASMUS, MEVLANA ve FARABİ programlarına katılarak yurtiçindeki ve yurtdışındaki farklı üniversitelerde eğitimlerini sürdürme imkânlarına sahiptir.

Amacımız, ülkemizde ve dünyada, ilaç ile ilgili tüm çalışma alanlarında, çalışmalarını yürütebilme donanımı ve becerisine sahip eczacıları mezun etmektir. Böylece, mezunlarımızın, serbest ve hastane eczanelerinde, üniversitelerde eğitim ve araştırmada, ilaç ve kozmetik endüstrisinde, ecza depolarında, araştırma-geliştirme merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, analiz laboratuvarlarında, ilaç ve zehir bilgi merkezlerinde, hücre ve kök hücre tedavi merkezlerinde, radyofarmasi laboratuvarlarında, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde görev alması hedeflenmektedir.

İlerleyen yıllarda, akademik kadrosu, öğrencisi, mezunları ve paydaşları ile birlikte fakültemizin hep daha ileriye, hep daha iyiye gideceği inancımız sonsuzdur.

Hepinize başarılı, huzurlu ve sağlıklı bir üniversite yaşamı diliyor, Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

 

Prof. Dr. Yavuz BAĞCI


72858
Student
378025
Graduate
3065
Academic Staff
4176
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community