FAST ACCESS

Why S.U. Faculty of Pharmacy

Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, hem bölgedeki araştırma ve üretim kültürünü geliştirilmesine, hem de ülke ekonomisine büyük katkısı olan ilaç üretim sektörüne nitelikli, kültürlü, donanımlı ve yenilikçi araştırmacı yetiştirilmesine çok büyük katkılar sağlamayı hedeflemektedir.

 

           Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde;

 

(i)    Fakülte bünyesinde bölüm/anabilim dallarında verilecek olan teorik ve uygulamalı eğitim müfredatlarının uluslararası düzeyde olması,

 

(ii)   Uygulamalı derslerin, Gerçek numuneler üzerinden, akredite edilmiş yüksek donanımlı ve güvenli laboratuvarlarda gerçekleştirilecek olması,

 

(iii)  Çağdaş eğitim ve öğretim metotlarının kullanıldığı, bilimsel ve teknolojik bir alt yapı ile sürdürülebilir bir hale getirildiği ve belirli konularda derinleşmenin sağlandığı etkin bir eğitimin sunulacak olması,

 

etki alanı çok geniş bir Eğitim-Öğretimin ve Uygulama–Araştırma çalışmalarının planlandığını göstermektedir.

 

Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Üretime katkısı detaylı olarak ele alındığında; Eczacılık Fakültesinin ana hedeflerinden bazıları şöyle sıralanabilir:

 

- Yenilikçi ve girişimci Uluslararası bir eğitim ve araştırma merkezi olmak

 

- Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde üretime katkı sağlayacak sürdürülebilir bir yapı oluşturmak,

 

- Kimya, biyoloji, tıp, biyokimya ve biyoteknoloji gibi bilim alanlarının desteğiyle multidisipliner verimli Ulusal ve Uluslararası çalışmalara zemin hazırlamak,

 

- Görevi ve sorumlulukları iyi tarif edilmiş araştırmacılar tarafından hazırlanacak projelerle ve bu projeleri koordine edecek uygulama ve araştırma merkezleri ile bilim dünyasına, endüstriye ve geleceğe yeni ufuklar açmak,

 

- Yenilikçi ve değerli fikirlerin projeye dönüştürülmesi ile uluslararası platformdaki araştırma birimlerinin (AB projeleri, COST vs.) desteklerinden faydalanarak yeni ürünler geliştirmek.

 

- Envanteri çıkarılmış, bölgemizde yetişen, endemik bitkilerde bulunan biyoaktif bileşenlerin faydalı ve kullanılabilir bir hale getirilmesine ilişkin ortak çalışmalara destek vermek,

 

- Yeni ilaç etken maddelerinin tasarlanması ve geliştirilerek ilaca dönüştürülmesine ilişkin alt yapıyı oluşturmak ve üretime yeterli katkıyı sağlamak,

 

- Örnekleri sadece bazı gelişmiş ülkelerde bulunan ve ilaç tasarım ve etkinlik çalışmalarını yürütebilecek yetkinlik ve kabiliyete sahip olan İlaç Mükemmeliyet Merkezi (International Excellent Center in Pharmacy), Eczacılık Fakültesi bünyesinde oluşturmak,

 

- AR-GE çalışma ve faaliyetlerini yürütebilecek bilgi ve tecrübeye sahip lisansüstü düzeyde,  yüksek girişimci ve yenilikçi özellikleri olan araştırmacılar yetiştirmek,

 

Böylece, Fakültedeki eğitimin asıl amacı; mezunlarını serbest eczacı olabilmelerinin yanında AR-GE`ye destek veren, yeni ilaçlar üretebilen, alanında bilgi ve tecrübe sahibi araştırmacı eczacılar haline getirmektir.

 

Hedeflen amaçlar doğrultusunda Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,

 

- Farklı alanlarda bilgi ve tecrübeye sahip bilim insanlarının bulunduğu bir üniversiteye sahip olmamızın getirdiği alt yapı ve imkânların kullanılması sonucunda oluşturulmuş multdisipliner bir çalışma alanı,

 

- Gıda, tarım, hayvancılık ve sağlık sektöründen birçok firmanın AR-GE çalışmalarını destekleyen birleştirici bir kurum niteliğinde

 

- Uluslararası platformdaki birimler tarafından desteklenmiş bir araştırma-geliştirme merkezine ve

 

- Vizyon 2023’ü ve Yeni Ufuklar Teması`nı ileriye taşıyacak nitelikte araştırmacıların yetiştirileceği ve yeni ürünlerin geliştirileceği, bölgemizin ve ülkemizin bilimsel ve ekonomik gelişmesine büyük katkılar sağlayacak İlaç tasarım ve etkinlik çalışmalarının yürütüldüğü İlaç Mükemmeliyet Merkezi`ne sahip ilk Eczacılık Fakültesidir.


67504
Student
368486
Graduate
3040
Academic Staff
4158
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community