FAST ACCESS

ABOUT KARAPINAR

İlçemizin Tarihçesi

 

              Karapınar, M.Ö. 3000–200 yıllarında “HYDE” kasabası üzerinde kurulmuş ve Proto Hititler tarafından yerleşme merkezi olarak seçilmiştir. Karapınar, Hititlerin yarı bağımsız ve rahip krallar tarafından idare edilirken Truva Krallığı'nın hâkimiyeti altına girmiştir. Daha sonra Frigler, Lidyalılar, Asurlular, Persler, Büyük İskender ve Bizans imparatorluğunun hâkimiyeti altına girmiştir. M.S.832’de Memun “Karapınar ve çevresinin gelirlerini Medine Vakfı” usulünde bir tür vergiye bağlar. (Bu vergi Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlılar döneminde de verilir. Fakat II. Abdülhamit Dönemi’nde son bulur.) Karapınar ve çevresi 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1076 – 1077 yılları arasında Selçuklu İmparatorluğu'nun hâkimiyetine girmistir.1096 yılında başlayan Haçlı Seferleri’nde Karapınar da olumsuz etkilenmiştir. “1101” adi verilen Haçlı Seferleri’nin 3. kolu Karapınar topraklarından geçmiş ve ilçe çok büyük zarar görmüştür. Karapınar 1308 yılında Karamanoğulları'nın hâkimiyeti altına girmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in 1467 yılında Karamanoğullarına son vermesi üzerine Karapınar Osmanlı İmparatorluğu'nun hâkimiyeti altına girmiştir. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim Çaldıran Seferi’ne giderken Karapınar'da konaklamış ve çevrede yasayan halkın isteği üzerine; Karapınar'dan geçen ticaret yollarının korunması amacıyla Eski Il’e bağlı “Karabinar” adında bir derbentçi köyü kurulmasını ve Sultan Selim Camii’nin temellerinin atılmasını emretmiştir.

              Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu II. Selim’in Konya valiliği sırasında Karapınar'ın imarına önem vermiş, basta Sultan Selim Camii’nin inşasını tamamlatmış ve ilçeye kervansaray, han, hamam, 39 dükkânlı bir bedesten, 2 yel değirmeni ve 5 çeşme inşa ettirmiştir.

               Karapınar'da II. Selim’in eserleri görülünce buraya Sultanlar Şehri anlamına gelen “Sultaniye” ismi verilmiştir. 1868 yılında Konya’ya bağlı bir ilçe sınıfına geçirilmiştir. Karapınar'da 1882’de belediye teşkilatı kurulmuştur. Cumhuriyet Dönemi’nde (1934) ilçenin ismi “Sultaniye ”den “Karapınar” olarak değiştirilmiştir.

                                                                                                                      https://www.karapinar.bel.tr/karapinar-tarihi


67455
Student
368515
Graduate
3034
Academic Staff
4197
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community