FAST ACCESS

LABORATORIES

PROF. DR. AHMET KESİK MERKEZ LABORATUVARI

   Laboratuvarımızda genel mikrobiyoloji ve gıda mikrobiyolojisi dersleri eşliğinde uygulama dersleri verilmektedir. Laboratuvar uygulamaları ile öğrencinin teorik bilginin yanı sıra uygulamalı bilgiyi de edinmesi amaçlanmaktadır. Genel mikrobiyoloji uygulamalarında mikroorganizmaların tanınması, mikrobiyolojik analizler için gerekli alet ekipmanın kullanımı hususunda eğitim verilmektedir. Gıda mikrobiyolojisi uygulamalarında ise süt ve ürünleri, et ve ürünleri, meyve sebze, tahıl ve ürünlerinde mikroorganizma sayımı, mikroorganizma aranması(var/yok testleri) gibi analizler gerçekleĢtirilerek hem gıdaların mikrobiyal kalitesi araştırılmakta hem de öğrencilerimize mikrobiyoloji uygulamaları hususunda deneyim kazandırılmaktadır.

 

   Laboratuvarlarımızda buğday ve diğer tahıllarda ve bunların unlarında yapılan fiziksel-kimyasal analizler:

 

- HEKTOLİTRE AĞIRLIĞI TAYİNİ

- TANE SERTLİĞİ TAYİNİ

- YAĞ ÖZ MİKTARI TAYİNİ

- KÜL TAYİNİ

- NEM TAYİNİ

- EKMEKTE TUZ TAYİNİ

- MAKARNADA PİŞME TESTİ

 

   Uygulamalı olarak öğrencilerimizle birlikte üretebildiğimiz ürünler:

-Ekmek

-Bisküvi-kraker

-Kek

-Erişte

-Tarhana

 

   Et ve Ürünleri Analizleri I ve II derslerinde laboratuvar uygulamaları kapsamında; farklı kasaplık hayvan türlerine ait et ve bu etlerden elde edilen sucuk, salam, sosis, köfte gibi ürünlerde kuru madde, kül, pH, asitlik, tuz, piĢirme kaybı gibi analizler yapılmaktadır.

 

 

   Süt ve Ürünleri Analizleri I ve II derslerinde ve Süt ve Ürünleri Teknolojisi programında verilen Çiğ Süt Analizleri ve Süt Ürünleri Analizleri derslerinde laboratuvar uygulamaları kapsamında; çiğ sütte pH, titrasyon asitliği, toplam kuru madde, toplam kül, yağ, yoğunluk, karbonatlı madde aranması, alkol, alkali, hidrojen peroksit, homojenizasyon derecesi, indirgeme testleri gibi analizler ve çeĢitli süt ürünlerinde pH, titrasyon asitliği, toplam kuru madde, toplam kül, yağ, su tutma kapasitesi, tuz tayinleri ve duyusal analizler yapılmaktadır. Yağ Analizleri dersinde bitkisel yağda serbest yağ asitliği tayini, peroksit, acılık, cold testi gibi analizler yapılmaktadır.

 

 

 

SÜT LABORATUVARI

 Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programında sütün üretimi, muhafazası, süt ürünlerinin değerlendirilmesi, depolama ve pazarlanmasındaki tüm aşamalarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontroller ile gelişen teknolojik yöntemler kapsamında öğrencilere eğitim verilmektedir. Ayrıca verilen teorik bilgilerin uygulamalı olarak öğrenilmesi ve üretim sürecinde karşılaşılacak problemlerin çözümünde başarılı, kalifiye teknik eleman yetiştirmek için bir adet süt laboratuvarımız bulunmaktadır. Süt laboratuvarımızda öğrencilerin süt ve mamulleri üretimini yakından görmelerini sağlayan ve üretimde kullanılan ekipmanlarımız bulunmaktadır. Bu laboratuvarda yoğurt, meyveli yoğurt, kefir, peynir, dondurma ve yoğurt dondurması gibi süt mamullerinin üretimi yapılarak ders süresince verilen teorik bilgilerin uygulamayla pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

 

   ANATOMİ LABORATUVARI

   Meslek Yüksekokulumuzda bulunan Anatomi Laboratuarı, Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümünde eğitim-öğretim gören öğrencilere teorik derslerin yanında uygulama yolu ile öğrenme kabiliyetini arttırma şansı sunmaktadır. Laboratuarda yer alan anatomi maketleri ve iskeletler öğrencilere geniş bir uygulama alanı ile birlikte insan vücudu ile ilgili maketleri inceleme fırsatı sunmaktadır.   

   Öğrencilerimiz, laboratuarda mevcut olan maket ve modeller üzerinde teorik olarak öğrendikleri bilgileri görsellikle birleştirerek hayvan vücudunun anatomik yapısını daha iyi anlayabilmekte, organların bir araya gelerek sistemleri oluşturduklarını ve birbiriyle olan komşuluklarını daha kolay kavrayabilmektedir.

   Laboratuarımızda insan iskeleti maketi, iç organlar ile ilgili maketler, kulak, beyin ve göz maketi, çeşitli diş maketleri, tavuk ve inek maketi, çeşitli hayvanlara ait kemikler ve hayvan iskeletlerimiz öğrencilerin kullanımını sunulmaktadır.

Uygulamalı Eğitim İle Kazanılan Beceriler​
​   * Hayvan organ sistemlerinin anatomik özelliklerine ilişkin teorik ve pratik bilgilere sahip olma ve tanımlayabilme  
   * Klinik anatomi, yani normal anatomik yapıların klinik yansımaları ve vurguları, hakkında yorum yapabilecek düzeyde temel bilgi sahibi olma


67455
Student
368515
Graduate
3034
Academic Staff
4197
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community