FAST ACCESS

Service Fees

Hesap İsmi: Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Vergi Dairesi/Numarası: Meram V.D. 759 046 4593  

Banka Hesabı: Vakıf Bank Kampüs Şubesi

IBAN NO (TL için): TR42 0001 5001 5800 7302 9375 14 

IBAN NO (for USD ): TR88 0001 5001 5804 8013 9914 98 (SWIFT /BIC:TVBATR2A or TVBATR2AXXX)

 IBAN NO (for EURO): TR60 0001 5001 5804 8013 9915 17 (SWIFT /BIC:TVBATR2A or TVBATR2AXXX)

ANALİZ KODU

135

BYT 05

Yatay Elektroforez Sistemleri (Jel hazırlama ve yürütme dahil)

 ₺/jel

370

BYT 06

Dikey Elektroforez Sistemleri (Sadece cihaz kullanım bedelidir.)

 ₺/kullanım

300

BYT 07

Dikey Elektroforez Sistemleri (Jel hazırlama ve yürütme dahil)

 ₺/jel

1500

BYT 08

Liyofilizatör

 ₺/gün

325

BYT 09

Real Time PCR (Sadece cihaz kullanım bedelidir.)

 ₺/kullanım

350

BYT 10

Bioanalyzer (Çipler ve kit araştırmacı tarafından sağlanır.)

 ₺/çip

200

BYT 11

Fermentör (5lt)

 ₺/başlangıç

+ gün

625

BYT 12

Nanodrop ile RNA/DNA miktar tayini

₺/saat

150

BYT 13

İklimlendirme Dolabı (Sadece cihaz kullanım bedelidir.)

 ₺/gün

150

BYT 14

Western Blot Semi-Dry Transfer Sistemi (Sadece cihaz kullanım bedelidir.)

 ₺/kullanım

600

BYT 15

Vakumlu Santrifüj

 ₺/saat

150

BYT 16

ELISA Okuyucu

 ₺/plaka

150

BYT 17

Jel Görüntüleme Sistemi

 ₺/jel

100

BYT 18

Ultrasonik homojenizatör

 ₺/saat

100

BYT 19

Mekanik homojenizatör

 ₺/saat

100

BYT 20

Ultrasantrifüj (Tüp hariç fiyat)

 ₺/kullanım

300

BYT 21

Otoklav

 ₺/kullanım

150

BYT 22

Soğutmalı/Isıtmalı inkübatör

₺/gün

150

BYT 23

Hücre açma, çoğaltma ve yedekleme (sarf fiyat hariç)

₺/hücre

3000

BYT 24

Sitotoksisite Testi (9 Konsantrasyon + kontrol, tek saat dilimi)

₺/deney

3000

BYT 24

Sitotoksisite Testi (9 Konsantrasyon + kontrol, iki farklı saat dilimi)

₺/deney

3500

BYT 24

Sitotoksisite Testi (9 Konsantrasyon + kontrol, üç farklı saat dilimi)

₺/deney

4000

BYT 29

Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi DP (xCELLigence) için ön hazırlık dahil (Hücre açma, çoğaltma, ekme ve madde ekleme) (hücre ve sarf malzemeler araştırmacı tarafından sağlanır.)

₺/1-3 E-plaka

4000

BYT 29

Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi (xCELLigence)

(Sadece cihaz kullanım bedelidir.)

₺/gün

750

BYT 30

Akım Sitometri-Apoptoz analizi, fenotipik karakterizayon analizi-Tüp okutma (Flow sitometri tüpleri ve FACS flow tamponu fiyata dahildir.)

₺/Tüp

225

BYT 31

Akım Sitometri ile hücre saflaştırma
(Flow sitometri tüpleri ve FACS flow tamponu fiyata dahildir.)

(Sarfların Merkezimiz tarafından karşılanması durumunda)

₺/Tüp

3750

BYT 31

Akım Sitometri ile hücre saflaştırma
(Flow sitometri tüpleri ve FACS flow tamponu fiyata dahildir.)

(Sarfların Merkezimiz tarafından karşılanmaması durumunda)

₺/Tüp

600

BYT 33

Konfokal mikroskop görüntüleme

₺/saat

600

BYT 34

Floresan mikroskop görüntüleme

 ₺/saat

250

BYT 35

Soğuk Oda Kullanımı

₺/ay

400

BYT 36

pH Tayini

₺/adet

75

BYT 37

Polarize Işık Mikroskobu

₺/saat

200

BYT 38

Hücre Kültürü Lab genel kullanımı
Ters/düz ışık mikroskobu
N2/CO2 inkübatörü
Biyogüvenlik Kabini CO2 inkübatörü kullanımı fiyata dahildir. 

₺/gün

550 TL/günlük
2750 TL/haftalık
 8000 TL/ay

 

HÜCRE FENOTİPİK KARATERİZASYON TESTİ HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

BYT39

Akım Sitometride Hücre Fenotipik Karakterizasyonu
(P1: Apoptoz analizi - Annexin V/PI, P2: Mezenkimal kök hücre karakterizasyon testi, P3: Hücre döngüsü testi)
NOT:
1) Karakterizasyon protokolleri (P1, P2, P3) birbirinden bağımsızdır. İşlem öncesi sorumlu uzman ile görüşülmelidir. 
2) Numune hazırlığı, tüp okutma ve hücre fenotipik karakterizasyon analizi dahildir.
3) Hizmet bedeli, ilgili hücre dizisinde ekim ve uygulaması yapılan flask için geçerlidir.
4) Flow sitometri tüpleri ve flow tamponu fiyata dahildir.
5) Hücre ve reaktiflerin (antibody, viability marker, vb.) temini araştırmacıya aittir.

₺/deney

5000

 

PROFİLOMETRE CİHAZI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

PRM 01

Film Kalınlığı (2D Ölçüm)

 ₺/numune

90

PRM 02

Haritalama ve Yüzey Pürüzlülüğü (3D Ölçüm)

 ₺/saat

270

 

TEMAS AÇI ÖLÇER CİHAZI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

TAÖ 01

Temas Açısı Ölçümü

 ₺/numune

125

TAÖ 02

Yüzey Serbest Enerjisi

 ₺/numune

420

 

SPEKTROSKOPİ CİHAZLARI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

SPL 01

Floresans Spektrofotometre 

 ₺/numune

75

SPL 02

FTIR Spektrofotometre ATR

 ₺/numune

135

SPL 03

FTIR Spektrofotometre IRRAS

 ₺/numune

135

SPL 04

UV-VIS-NIR Spektrofotometre

 ₺/numune

75

 

ESR CİHAZI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

ESR 01

ESR Ölçümü / Spektrum Başına Oda Sıcaklığında

 ₺/numune

200

ESR 02

ESR Ölçümü / Spektrum Başına Sıcaklık Kontrollü (-150 ◦ C)

 ₺/numune

400

ESR 03

ESR Ölçümü (Tek Kristal) / Eksen Başına Oda Sıcaklığında

 ₺/numune

800

ESR 04

ESR Ölçümü (Tek Kristal) / Eksen Başına Sıcaklık Kontrollü (-150 ◦ C)

 ₺/numune

1100

ESR 05

ESR Ölçümü / Örnek Başına Sıcaklık Taraması

(-150 ◦ C’den + 150 ◦ C’ye)

 ₺/numune

1200

ESR 06

ESR Ölçümü / Örnek Başına Güç Taraması (7 Farklı Güç Değeri İçin)

 ₺/numune

800

 

XRD CİHAZI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

XRD 01

Kırınım Deseni Çekimi*

₺/saat

500

XRD 02

Nitel Analiz*

₺/saat

500

XRD 03

Kırınım Deseni Analizi**

₺/saat

500

XRD 04

Reflektivite Analizi**

₺/saat

550

XRD 05

Kantitatif Analiz

₺/saat

2500

XRD 06

Yarı Kantitatif Analiz (%)

₺/saat

550

 

TEM CİHAZI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

TEM 01

Numune Hazırlama

₺/adet

375

TEM 02

Cam Bıçak Ultra Mikrotom Numune Hazırlama

₺/adet

375

TEM 03

Elmas Bıçak Ultra Mikrotom Numune Hazırlama

₺/adet

450

TEM 04

TEM Analizi, EDX Mapping Analizi EDX Point ve Çizgisel Analiz STEM Analizi SAD Analizi

 ₺/saat

2250

 

SEM CİHAZI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

SEM 01

SE_VPSE_BSD_STEM dedektör

 ₺/saat

650

SEM 02

EDX - Harita_nokta_ çizgi_alan

 ₺/saat

650

SEM 03

Numune altın kaplama

₺/adet

130

SEM 04

Numune karbon kaplama

₺/adet

130

SEM 05

Numune Kurutma

₺/parti

325

SEM 06

Liyofilizatör kurutma

₺/parti

325

 

TGA ve DSC CİHAZLARI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

DSC 01

(25°C - 600°C)

Saat

400

DSC 02

(-80°C - 600°C)

Saat

500

TGA 01  

(25°C - 1600°C)

Saat

550

TGA+

DTA 01 

(25°C - 1600°C)

Saat

700

 

ICP MS CİHAZI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

ICP MS 01

ICP-MS Analizi (1-10 Element arası)

₺/numune

450

ICP MS 02

ICP-MS Analizi (11-30 Element arası)

₺/numune

525

ICP MS 03

ICP-MS Analizi (31-50 Element arası)

₺/numune

615

ICP MS 04

ICP-MS Analizi (51-(+) Element)

₺/numune

705

ICP MS 05

Mikrodalga Çözme İşlemi

₺/numune

180

ICP MS 06

Ön Hazırlık (Kurutma-Öğütme)

₺/numune

135

 

ICP-OES CİHAZI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

ICP OES 01

ICP-OES Analizi (1-10 Element arası)

₺/numune

420

ICP OES 02

ICP-OES Analizi (11-30 Element arası)

₺/numune

480

ICP OES 03

ICP-OES Analizi (31-50 Element arası)

₺/numune

540

ICP OES 04

ICP-OES Analizi (51-(+) Element)

₺/numune

600

ICP OES 05

Mikrodalga Çözme İşlemi

₺/numune

180

ICP OES 06

Ön Hazırlık (Kurutma-Öğütme)

₺/numune

135

 

BET CİHAZI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

BET 01

Tek Noktalı BET Analizi

₺/numune

400

BET 02

Çok Noktalı BET Analizi

₺/numune

500

BET 03

Çok Noktalı BET Analizi+Gözenek Boyutu

₺/numune

600

BET 04

Çok Noktalı BET Analizi+Mikro Gözenek Boyutu

₺/numune

600

BET 05

Karbondioksit Absorbsiyon Ölçümü

₺/numune

700

BET 06

Metan Absorbsiyon Ölçümü

₺/numune

800

 

TEMİZ ODA HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

TO 01

Glove Box Saatlik Kullanım

₺/saat

105

TO 02

Glove Box Günlük Kullanım

₺/günlük

375

TO 03

Plazma ile Yüzey Temizleme

₺/saat

150

TO 04

Spin Kaplama

₺/saat

180

TO 05

Glove Box Sisteminde Spin Kaplama

₺/saat

300

TO 06

Termal Evaporatör PVD

₺/kaplama

375

TO 07

Güneş Pili Ölçüm Sistemi

₺/saat

300

TO 08

Kuantum Verimliliği Ölçüm Sistemi (IPCE)

₺/numune

375

TO 09

LED Ölçüm Sistemi

₺/saat

375

TO 10

Kriyojenik Prop İstasyonu

₺/saat

375

TO 11

Empedans - Kapasitans Ölçüm Sistemi

₺/numune

375

TO 12

Maskesiz Litografi, Fotorezist Kaplama, Softbake, Exposure ve Develop İşlemi

₺/saat

375

TO 13

Maskesiz Litografi, Hardbake ve Etching İşlemi

₺/saat

450

 

 

SIVI AZOT HİZMET BEDELİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

SNL 01

Sıvı Azot

₺/litre

20

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

SAF SU SİSTEMİ HİZMET BEDELİ

 

 

SAF 01

SAF SU

₺/litre

20

 

DLS CİHAZI HİZMET BEDELİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

DLS 01

Parçacık Boyutu Analizi

 ₺/numune

350

DLS 02

Zeta Potansiyel ve Mobilite Ölçümü

 ₺/numune

350

DLS 03

İzoelektrik Nokta Belirlenmesi

 ₺/numune

700

 

 

 

 

AFM CİHAZI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

AFM 01

Atomik Kuvvet Mikroskop

 ₺/saat

500

AFM 02

Kelvin Prop Mikroskop (KFM)

 ₺/saat

650

AFM 03

Manyetik Kuvvet Mikroskop (MFM)

 ₺/saat

650

AFM 04

Elektrostatik Kuvvet Mikroskop (EFM)

 ₺/saat

650

AFM 05

Sıvı Hücrede Ölçüm

 ₺/saat

650

AFM 06

Yakın Alan Taramalı Optik Mikroskop (SNOM)

 ₺/saat

650

AFM 07

Taramalı Tünelleme Mikroskop (STM)

 ₺/saat

650

 NOT: 1-4 numune için tip bedeli 750 ₺ alınır.

 

GAZ KROMOTOGRAFİ LABORATUVARI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

Kütle Spektrofotometresi (GC-MS)

 

 

GC 01

Kalitatif Analiz

 ₺/numune

375

GC 02

Kantitatif Analiz

 ₺/bileşen

450

GC 03

Kantitatif Analiz İlave Bileşen Başına

 ₺/bileşen

150

GC 04

Yöntem Geliştirme

₺/yöntem

4000

GC 05

Ayakkabı ve Tekstilde Fitalat Analizi

 ₺/numune

750

GC 06

Ayakkabı ve Tekstilde Azo-Boyar Madde Analizi

 ₺/numune

750

GC 10

* Uçucu Organik Bileşik Analizi

 ₺/numune

750

 

Alev İyonizasyon Dedektörü (GC-FID)

 

GC 20

Kalitatif Analiz

 ₺/numune

375

GC 21

Kantitatif Analiz

 ₺/bileşen

450

GC 22

Kantitatif Analiz İlave Bileşen Başına

 ₺/bileşen

150

GC 23

Yöntem Geliştirme

₺/yöntem

4000

Termal İletkenlik Dedektörü

(GC-TCD)

 

 

GC 30

Kalitatif Analiz

 ₺/numune

300

GC 31

Kantitatif Analiz

 ₺/bileşen

375

GC 32

Kantitatif Analiz İlave Bileşen Başına

 ₺/bileşen

120

GC 33

Yöntem Geliştirme

₺/yöntem

4000

GC 34

Hidrojen Gazı Tayini

 ₺/numune

375

GC-MS/FID/TCD

 

 

GC 40

Numune Hazırlama

 

2000

 NOT: Yıldız (*) işaretli analizler için gerekli olan standartlar hizmet bedeline dahil değildir. 

 

SIVI KROMOTOGRAFİ LABORATUVARI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

HPLC 01

Fenolik Bileşikler 

 ₺/bileşen

Tek bileşen 500
İlave Bileşen başına 100

HPLC 02

Organik Asitler 

 ₺/bileşen

Tek bileşen 500
İlave Bileşen başına 100

HPLC 03

Antosiyaninler 

 ₺/bileşen

Tek bileşen 500
İlave Bileşen başına 100

HPLC 04

Benzoik Asit Analizi

 ₺/bileşen

 425

HPLC 05

Sorbik Asit Analizi

 ₺/bileşen

425

HPLC 06

Beta-Karoten Analizi

 ₺/bileşen

500

HPLC 07

Likopen Analizi

 ₺/bileşen

500

HPLC 08

Kapsaisin Analizi

 ₺/bileşen

500

HPLC 09

Şeker Bileşenleri Analizi 

 ₺/bileşen

Tek bileşen 500
İlave Bileşen başına 100

HPLC 10

Nükleik Asit Analizi 

 ₺/bileşen

500

HPLC 11

Agmatin Analizi

 ₺/bileşen

500

HPLC 12

Ksilitol Analizi

 ₺/bileşen

500

HPLC 13

Polimerlerde Molekül Ağırlığı Tayini

 ₺/bileşen

750

HPLC 14

Metot Geliştirme

 ₺/bileşen

4000

HPLC 15

Liyofilizatör

 ₺/gün

325

HPLC 16

Askorbik Asit Analizi

 ₺/bileşen

500

HPLC 17

 Glukozamin Sülfat Analizi

 ₺/bileşen

500

HPLC 18

pH Tayini

 ₺/örnek

75

HPLC 19

Nem Tayini (%)

 ₺/örnek

200

HPLC 20

Soğuk Oda Kullanımı (-80 ve -20 ºC Derin Dondurucular)

 ₺/aylık

400

HPLC 21

Rotary Evaporatör Kullanımı

 ₺/örnek

135

HPLC 22

Yağ Ekstraksiyon(Soxhlet) Cihaz Kullanımı

 ₺/örnek

150

 

KIZDIRMA KAYBI HİZMET BEDELİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

KK 01

Kızdırma Kaybı Tayini

 ₺/numune

200

 

 

 

 

HIZLI LAZER LABORATUVARI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

LS 01

Femtosaniye Laser Kira Bedeli

 ₺/gün

4500

LS 02

OPA Kira Bedeli

 ₺/gün

2700

LS 03

Laser Mikro-İşleme

 ₺/numune

660

LS 04

z-scan Ölçümleri-(Tarama Spektrumu Yorumsuz-tek bir laser parametresi (λ, power, intensity))

 ₺/tarama

1080

LS 04

z-scan Ölçümleri-(Tarama Spektrumu-Spektrumun Yorumlanması- tek bir laser parametresi (λ, power, intensity))

 ₺/tarama

3000

LS 05

Lineer Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi Kira Bedeli (Katı/Sıvı/ Gaz)

 ₺/tarama

1080

LS 06

Reflektron Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi Kira Bedeli (Re-TOF-MS) (Katı/Sıvı/ Gaz)

 ₺/gün

4200

 

POTANTİYOSTAT/GALVANOSTAT CİHAZI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

PGSTAT 01

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Dahil) (15 dk) 

 ₺/saat

35

PGSTAT 01

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Dahil) (30 dk) 

 ₺/saat

70

PGSTAT 01

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Dahil) (1 saat)  

 ₺/saat

140

PGSTAT 01

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Dahil) (2 saat) 

 ₺/saat

210

PGSTAT 01

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Dahil) (3 saat)  

 ₺/saat

280

PGSTAT 01

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Dahil) (4 saat)  

 ₺/saat

350

PGSTAT 01

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Dahil) (5 saat) 

 ₺/saat

420

PGSTAT 01

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Dahil) (6 saat) 

 ₺/saat

490

PGSTAT 01

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Dahil) (7 saat) 

 ₺/saat

560

PGSTAT 01

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Dahil) (8 saat) 

 ₺/saat

630

PGSTAT 02

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Hariç) (15 dk) 

 ₺/saat

25

PGSTAT 02

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Hariç) (30 dk) 

 ₺/saat

50

PGSTAT 02

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Hariç) (1 saat) 

 ₺/saat

100

PGSTAT 02

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Hariç) (2 saat) 

 ₺/saat

150

PGSTAT 02

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Hariç) (3 saat) 

 ₺/saat

200

PGSTAT 02

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Hariç) (4 saat)

 ₺/saat

250

PGSTAT 02

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Hariç) (5 saat)

 ₺/saat

300

PGSTAT 02

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Hariç) (6 saat) 

 ₺/saat

350

PGSTAT 02

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Hariç) (7 saat)  

 ₺/saat

400

PGSTAT 02

Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı

(İnert Gaz Hariç) (8 saat)

 ₺/saat

450

 

ELEKTROSPINNING CİHAZI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

ESP 01

Elektrospinning Cihaz Kullanımı (30 dk)

 ₺/saat

300

ESP 01

Elektrospinning Cihaz Kullanımı (1 saat)

 ₺/saat

500

ESP 01

Elektrospinning Cihaz Kullanımı (2 saat)

 ₺/saat

700

ESP 01

Elektrospinning Cihaz Kullanımı (3 saat)

 ₺/saat

900

ESP 01

Elektrospinning Cihaz Kullanımı (4 saat)

 ₺/saat

1100

ESP 01

Elektrospinning Cihaz Kullanımı (5 saat)

 ₺/saat

1300

ESP 01

Elektrospinning Cihaz Kullanımı (6 saat)

 ₺/saat

1500

ESP 01

Elektrospinning Cihaz Kullanımı (7 saat)

 ₺/saat

1700

 

HALKALI DEĞİRMEN CİHAZI HİZMET BEDELİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

HD 01

 Halkalı Değirmen

 ₺/numune

75

*Numune miktarı 200 gr - 300 gr aralığında olmalıdır.  

VICOTRONIK CİHAZI HİZMET BEDELİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

VCT 01

 Vicatronic Analizi

 ₺/saat

90

 

DENTAL LAZER CİHAZI HİZMET BEDELİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

DLL 01

Nd-YAG Lazer

₺/numune

Tek numune 300
İlave numune başına 45

DLL 02

Er-YAG Lazer (Non Contact Uç)

₺/numune

Tek numune 300
İlave numune başına 45

DLL 03

Er-YAG Lazer (Contact Uç)

₺/numune

Tek numune 450
İlave numune başına 45

 

EB_PVD CİHAZI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

EB-PVD 01

Elektron Demeti Saçtırma Tekniği ile Yüzey Kaplaması (Basınç 10-5 torr)

 ₺/saat 

270

EB-PVD 02

Elektron Demeti Saçtırma Tekniği ile Yüzey Kaplaması (Basınç 10-6 torr)

 ₺/saat 

360

EB-PVD 03

Elektron Demeti Saçtırma Tekniği ile Yüzey Kaplaması (Basınç 10-7 torr)

 ₺/saat 

810

EB-PVD 04

Elektron Demeti Saçtırma Tekniği ile Yüzey Kaplaması (Basınç 10-8 torr)

 ₺/saat 

1080

 

CVD CİHAZLARI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

D-PECVD 01

Azot ve Argon Ortamında Kaplama 

₺/saat 

270

D-PECVD 02

Diğer Ortamlarda Kaplama 

₺/saat 

360

CVD 01

Düşük Basınç CVD Tekniği ile Kaplama 

₺/saat 

135

CVD 02

Plazma Destekli CVD Tekniği ile Kaplama 

₺/saat 

270

GERME-ÇEKME CİHAZLARI HİZMET BEDELLERİ

Analiz Kodu

Analiz Adı

SÜ Fiyatlama Birimi

Fiyat

SKHP 01

Tek Eksenli Basma Dayanımı (σc, MPa)

₺ /Adet

90

SKHP 02

Dolaylı Çekme Dayanımı (σt, MPa)

₺ /Adet

72

SKHP 03

Direkt Çekme Dayanımı (σt, MPa)

₺ /Adet

135

SKHP 04

Üç Eksenli Basma Dayanımı (σ1 ve σ3, MPa)

₺ /Adet

270

SKHP 05

Tek Eksenli Deformabilite (Yatay ve Düşey Eksende)

(E, MPa ve Poisson Oranı)

₺ /Adet

180

SKHP 06

Üç Eksenli Deformabilite (Hoek Hücresinde Değişik Yanal Basınçlarda Düşey Eksendeki Elastisite Modülü) (E, MPa)

₺ /Adet

270

SKHP 07

Tek Eksenli Sünme (creep) Davranışı, Oda Sıcaklığında, 1 saat

[ɛ, σ (MPa), t (dk)]

₺ /saat/Adet

18

SKHP 08

Üç Eksenli Sünme (creep) Davranışı, Oda Sıcaklığında, 1 saat

[ɛ, σ (MPa), t (dk) ]

₺ /saat/Adet

36

SKHP 09

Tek Eksenli Aşamalı Yükleme [σc (MPa),ɛ ve Poisson Oranı]

₺ /Adet

360

SKHP 10

Tek Eksenli Frekanslı Yükleme Boşaltma ile Yorulma Dayanımı

[σc (MPa), ɛ ve Poisson Oranı]

₺ /Adet

540

SKHP 11

Eğilme Dayanımı (σc (MPa)

₺ /Adet

180

 

   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
     
     

67640
Student
381239
Graduate
3117
Academic Staff
4302
Administrative Staff
24
Faculty
8
Institute
5
School
22
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community