FAST ACCESS

Service Fees

Hesap İsmi: Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Vergi Dairesi/Numarası: Meram V.D. 759 046 4593  

Banka Hesabı: Vakıf Bank Kampüs Şubesi

IBAN NO (TL için): TR42 0001 5001 5800 7302 9375 14 

IBAN NO (for USD ): TR88 0001 5001 5804 8013 9914 98 (SWIFT /BIC:TVBATR2A or TVBATR2AXXX)

 IBAN NO (for EURO): TR60 0001 5001 5804 8013 9915 17 (SWIFT /BIC:TVBATR2A or TVBATR2AXXX)

ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
Kütle Spektrofotometresi (GC-MS)
GC 01 Kalitatif Analiz  ₺/numune ₺250
GC 02 Kantitatif Analiz  ₺/bileşen ₺300
GC 03 Kantitatif Analiz İlave Bileşen Başına  ₺/bileşen ₺100
GC 04 Yöntem Geliştirme   Görüşülmelidir
GC 05 Ayakkabı ve Tekstilde Fitalat Analizi  ₺/numune ₺500
GC 06 Ayakkabı ve Tekstilde Azo-Boyar Madde Analizi  ₺/numune ₺500
GC 07 *Mikrokirletici Analizi-1  ₺/numune ₺500
GC 08 *Mikrokirletici Analizi-2  ₺/numune ₺500
GC 09 *Mikrokirletici Analizi-3  ₺/numune ₺500
GC 10 * Uçucu Organik Bileşik Analizi  ₺/numune ₺500
Alev İyonizasyon Dedektörü (GC-FID)
GC 20 Kalitatif Analiz  ₺/numune ₺250
GC 21 Kantitatif Analiz  ₺/bileşen ₺300
GC 22 Kantitatif Analiz İlave Bileşen Başına  ₺/bileşen ₺100
GC 23 Yöntem Geliştirme   Görüşülmelidir
Termal İletkenlik Dedektörü (GC-TCD)
GC 30 Kalitatif Analiz  ₺/numune ₺200
GC 31 Kantitatif Analiz  ₺/bileşen ₺250
GC 32 Kantitatif Analiz İlave Bileşen Başına  ₺/bileşen ₺80
GC 33 Yöntem Geliştirme   Görüşülmelidir
GC 34 Hidrojen Gazı Tayini  ₺/numune ₺250
GC-MS/FID/TCD
GC 40 Numune Hazırlama   Görüşülmelidir
NOT: Yıldız (*) işaretli analizler için gerekli olan standartlar hizmet bedeline dahil değildir.    
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
AFM 01 Atomik Kuvvet Miksroskop  ₺/saat *360 ₺
*1-4 numune için tip bedeli 480 ₺ alınır.
AFM 02 Kelvin Prop Mikroskop (KFM)  ₺/saat ₺450
AFM 03 Manyetik Kuvvet Mikroskop (MFM)  ₺/saat ₺450
AFM 04 Elektrostatik Kuvvet Mikroskop (EFM)  ₺/saat ₺450
AFM 05 Sıvı Hücrede Ölçüm  ₺/saat ₺450
AFM 06 Yakın Alan Taramalı Optik Mikroskop (SNOM)  ₺/saat ₺450
AFM 07 Taramalı Tünelleme Mikroskop (STM)  ₺/saat ₺450
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
TAÖ 01 Temas Açısı Ölçümü  ₺/numune ₺100
TAÖ 02 Yüzey Serbest Enerjisi  ₺/numune ₺350
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
DLS 01 Parçacık Boyutu Analizi  ₺/numune ₺250
DLS 02 Zeta Potansiyel ve Mobilite Ölçümü  ₺/numune ₺250
DLS 03 İzoelektrik Nokta Belirlenmesi  ₺/numune ₺500
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
SNL 01 Sıvı Azot  ₺/litre ₺12
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
TEM 01 Numune Hazırlama  ₺/adet ₺250
TEM 02 Cam Bıçak Ultra Mikrotom Numune Hazırlama  ₺/adet ₺250
TEM 03 Elmas Bıçak Ultra Mikrotom Numune Hazırlama  ₺/adet ₺300
TEM 04 TEM Analizi , EDX Mapping Analizi EDX Point ve Çizgisel Analiz STEM Analizi SAD Analizi  ₺/saat ₺1.500
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
SEM 01 SE_VPSE_BSD_STEM dedektör  ₺/saat ₺500
SEM 02 EDX - Harita_nokta_çizgi_alan  ₺/saat ₺500
SEM 03 Numune altın kaplama   ₺/adet ₺100
SEM 04 Numune karbon kaplama  ₺/adet ₺100
SEM 05 Numune Kurutma  ₺/parti ₺250
SEM 06 Liyofilizatör kurutma  ₺/parti ₺250
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
DSC 01 DSC Pressure Analizi (25℃-600℃)  ₺/saat ₺300
DSC 02 DSC Diamond Analizi (-80℃-600℃)  ₺/saat ₺350
TGA 01    TGA Analizi (25℃-1600℃)  ₺/saat ₺390
TGA+DTA 01   TGA+DTA Analizi (25℃-1600℃)  ₺/saat ₺490
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
BET 01 Tek Noktalı BET Analizi  ₺/numune ₺300
BET 02 Çok Noktalı BET Analizi  ₺/numune ₺350
BET 03 Çok Noktalı BET Analizi+Gözenek Boyutu  ₺/numune ₺450
BET 04 Çok Noktalı BET Analizi+Mikro Gözenek Boyutu  ₺/numune ₺450
BET 05 Karbondioksit Absorbsiyon Ölçümü  ₺/numune ₺500
BET 06 Metan Absorbsiyon Ölçümü  ₺/numune ₺600
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
TO 01 Glove Box Saatlik Kullanım  ₺/saat ₺70
TO 02 Glove Box Günlük Kullanım  ₺/günlük ₺250
TO 03 Plazma ile Yüzey Temizleme  ₺/saat ₺100
TO 04 Spin Kaplama  ₺/saat ₺120
TO 05 Glove Box Sisteminde Spin Kaplama  ₺/saat ₺200
TO 06 Termal Evaporatör PVD  ₺/kaplama ₺250
TO 07 Güneş Pili Ölçüm Sistemi  ₺/saat ₺200
TO 08 Kuantum Verimliliği Ölçüm Sistemi (IPCE)  ₺/numune ₺250
TO 09 LED Ölçüm Sistemi  ₺/saat ₺250
TO 10 Kriyojenik Prop İstasyonu  ₺/saat ₺250
TO 11 Empedans - Kapasitans Ölçüm Sistemi  ₺/numune ₺250
TO 12 Maskesiz Litografi, Fotorezist Kaplama, Softbake, Exposure ve Develop İşlemi  ₺/saat ₺250
TO 13 Maskesiz Litografi, Hardbake ve Etching İşlemi  ₺/saat ₺300
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
ICP MS 01 ICP-MS Analizi (1-10 Element arası)  ₺/numune ₺300
ICP MS 02 ICP-MS Analizi (11-30 Element arası)  ₺/numune ₺350
ICP MS 03 ICP-MS Analizi (31-50 Element arası)  ₺/numune ₺410
ICP MS 04 ICP-MS Analizi (51-(+) Element)  ₺/numune ₺470
ICP MS 05 Mikrodalga Çözme İşlemi  ₺/numune ₺120
ICP MS 06 Ön Hazırlık (Kurutma-Öğütme)  ₺/numune ₺90
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
ICP OES 01 ICP-OES Analizi (1-10 Element arası)  ₺/numune ₺280
ICP OES 02 ICP-OES Analizi (11-30 Element arası)  ₺/numune ₺320
ICP OES 03 ICP-OES Analizi (31-50 Element arası)  ₺/numune ₺360
ICP OES 04 ICP-OES Analizi (51-(+) Element)  ₺/numune ₺400
ICP OES 05 Mikrodalga Çözme İşlemi  ₺/numune ₺120
ICP OES 06 Ön Hazırlık (Kurutma-Öğütme)  ₺/numune ₺90
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
XRD 01 Kırınım Deseni Çekimi*  ₺/saat ₺400
XRD 02 Nitel Analiz*  ₺/saat ₺400
XRD 03 Kırınım Deseni Analizi**  ₺/saat ₺400
XRD 04 Reflektivite Analizi**  ₺/saat ₺450
XRD 05 Kantitatif Analiz  ₺/saat ₺2.000
XRD 06 Yarı Kantitatif Analiz (%)  ₺/saat ₺450
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
ESR 01 ESR Ölçümü / Spektrum Başına Oda Sıcaklığında  ₺/numune ₺150
ESR 02 ESR Ölçümü / Spektrum Başına Sıcaklık Kontrollü (-150 ◦ C)  ₺/numune ₺300
ESR 03 ESR Ölçümü (Tek Kristal) / Eksen Başına Oda Sıcaklığında  ₺/numune ₺600
ESR 04 ESR Ölçümü (Tek Kristal) / Eksen Başına Sıcaklık Kontrollü (-150 ◦ C)  ₺/numune ₺800
ESR 05 ESR Ölçümü / Örnek Başına Sıcaklık Taraması (-150 ◦ C’den + 150 ◦ C’ye)  ₺/numune ₺900
ESR 06 ESR Ölçümü / Örnek Başına Güç Taraması (7 Farklı Güç Değeri İçin)  ₺/numune ₺600
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
HPLC 01 Fenolik Bileşikler   ₺/bileşen ₺400
HPLC 02 Organik Asitler   ₺/bileşen ₺400
HPLC 03 Antosiyaninler   ₺/bileşen ₺400
HPLC 04 Benzoik Asit Analizi  ₺/bileşen ₺350
HPLC 05 Sorbik Asit Analizi  ₺/bileşen ₺350
HPLC 06 Beta-Karoten Analizi  ₺/bileşen ₺500
HPLC 07 Likopen Analizi  ₺/bileşen ₺500
HPLC 08 Kapsaisin Analizi  ₺/bileşen ₺400
HPLC 09 Şeker Bileşenleri Analizi   ₺/bileşen ₺400
HPLC 10 Nükleik Asit Analizi   ₺/bileşen ₺390
HPLC 11 Agmatin Analizi  ₺/bileşen ₺390
HPLC 12 Ksilitol Analizi  ₺/bileşen ₺400
HPLC 13 Polimerlerde Molekül Ağırlığı Tayini  ₺/bileşen ₺500
HPLC 14 Metot Geliştirme  ₺/bileşen Görüşülmelidir
HPLC 15 Liyofilizatör  ₺/gün ₺250
HPLC 16 Askorbik Asit Analizi  ₺/bileşen ₺400
HPLC 17  Glukozamin Sülfat Analizi  ₺/bileşen ₺450
HPLC 18 pH Tayini  ₺/örnek ₺50
HPLC 19 Nem Tayini (%)  ₺/örnek ₺150
HPLC 20 Soğuk Oda Kullanımı (-80 ve -20 ºC Derin Dondurucular)  ₺/aylık ₺250
HPLC 21 Rotary Evaporatör Kullanımı  ₺/örnek ₺90
HPLC 22 Yağ Ekstraksiyon(Soxhlet) Cihaz Kullanımı  ₺/örnek ₺100
HPLC 23

Total Amino asit mix (LC-MS/MS ile 16 adet amino asit ) analizi

Amino asitler:  ( L-Alanine / Ammonium Chloride / L-Arginine /      L-Aspartic Acid / L-Cystine / L-Glutamic Acid / Glycine /                  L-Histidine /   L-Isoleucine / L-Leucine  / L-Lysine / L-Methionine / L-Phenylalanine  / L-Proline / L-Serine / L-Threonine / L-Tyrosine / L-Valine )

 ₺/örnek ₺450
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
NMR 01 1H (PROTON) Spektrum  ₺/adet ₺110
NMR 02 13C (DECOUPLED)  ₺/adet ₺96
NMR 03 13C (COUPLED)  ₺/adet ₺120
NMR 04 13C  APT  ₺/adet ₺156
NMR 05 13C DEPT  ₺/adet ₺156
NMR 06 NOESY-2D  ₺/adet ₺120
NMR 07 COSY-2D  ₺/adet ₺156
NMR 08 19F Spektrum  ₺/adet ₺156
NMR 09 31P Spektrum  ₺/adet ₺156
SOLVENT ÜCRETİ  FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR.    
 SOLVENT FİYAT    
Dimethyl Sulfoxide-D6 ₺110,00    
Acetonitrile-D3 ₺300,00    
Methanol-D4 ₺200,00    
Deuterium Oxide ₺110,00    
Chloroform-D1 ₺60,00    
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
ESP 01 Elektrospinning Cihaz Kullanımı (30 dk)  ₺/saat ₺210
ESP 01 Elektrospinning Cihaz Kullanımı (1 saat)  ₺/saat ₺350
ESP 01 Elektrospinning Cihaz Kullanımı (2 saat)  ₺/saat ₺490
ESP 01 Elektrospinning Cihaz Kullanımı (3 saat)  ₺/saat ₺630
ESP 01 Elektrospinning Cihaz Kullanımı (4 saat)  ₺/saat ₺770
ESP 01 Elektrospinning Cihaz Kullanımı (5 saat)  ₺/saat ₺910
ESP 01 Elektrospinning Cihaz Kullanımı (6 saat)  ₺/saat ₺1.050
ESP 01 Elektrospinning Cihaz Kullanımı (7 saat)  ₺/saat ₺1.190
ESP 01 Elektrospinning Cihaz Kullanımı (8 saat)  ₺/saat ₺1.330
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
PRM 01 Film Kalınlığı (2D Ölçüm)  ₺/numune ₺60
PRM 02 Haritalama ve Yüzey Pürüzlülüğü (3D Ölçüm)  ₺/saat ₺180
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
SPL 01 Floresans Spektrofotometre   ₺/numune ₺50
SPL 02 FTIR Spektrofotometre ATR  ₺/numune ₺90
SPL 03 FTIR Spektrofotometre IRRAS  ₺/numune ₺90
SPL 04 UV-VIS-NIR Spektrofotometre  ₺/numune ₺50
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
BYT 01 Microarray Tarayıcı (Sadece cihaz kullanım bedelidir.)  ₺/tarama ₺1.000
BYT 02 Hibridizasyon Fırını  (Sadece cihaz kullanım bedelidir.)  ₺/saat ₺160
BYT 03 PCR  (Sadece cihaz kullanım bedelidir.)  ₺/kullanım ₺50
BYT 04 Yatay Elektroforez Sistemleri (Sadece cihaz kullanım bedelidir.)  ₺/kullanım ₺90
BYT 05 Yatay Elektroforez Sistemleri (Jel hazırlama ve yürütme dahil)  ₺/jel ₺250
BYT 06 Dikey Elektroforez Sistemleri (Sadece cihaz kullanım bedelidir.)  ₺/kullanım ₺200
BYT 07 Dikey Elektroforez Sistemleri (Jel hazırlama ve yürütme dahil)  ₺/jel ₺1.000
BYT 08 Liyofilizatör  ₺/gün ₺250
BYT 09 Real Time PCR (Sadece cihaz kullanım bedelidir.)  ₺/kullanım ₺250
BYT 10 Bioanalyzer (Çipler ve kit araştırmacı tarafından sağlanır.)  ₺/çip ₺100
BYT 11 Fermentör (5lt)  ₺/başlangıç + gün ₺500
BYT 12 Nanodrop ile RNA/DNA miktar tayini 1-10 numune başı ₺100
BYT 12 Nanodrop ile RNA/DNA miktar tayini 10-20 numune başı ₺90
BYT 12 Nanodrop ile RNA/DNA miktar tayini 20-50 numune başı ₺80
BYT 12 Nanodrop ile RNA/DNA miktar tayini 50-100 numune başı ₺70
BYT 13 İklimlendirme Dolabı (Sadece cihaz kullanım bedelidir.)  ₺/gün ₺150
BYT 14 Western Blot Semi-Dry Transfer Sistemi (Sadece cihaz kullanım bedelidir.)  ₺/kullanım ₺450
BYT 15 Vakumlu Santrifüj  ₺/saat ₺100
BYT 16 ELISA Okuyucu  ₺/plaka ₺100
BYT 17 Jel Görüntüleme Sistemi  ₺/jel ₺75
BYT 18 Ultrasonik homojenizatör  ₺/saat ₺75
BYT 19 Mekanik homojenizatör  ₺/saat ₺75
BYT 20 Ultrasantrifüj (Tüp hariç fiyat)  ₺/kullanım ₺200
BYT 21 Otoklav  ₺/kullanım ₺100
BYT 22 Soğutmalı/Isıtmalı inkübatör  ₺/gün ₺100
BYT 23 Hücre açma, çoğaltma ve yedekleme (sarf fiyat hariç)  ₺/hücre ₺2.000
BYT 24 Sitotoksisite Testi (9 Konsantrasyon +
kontrol, tek saat dilimi)
 ₺/deney ₺2.500
BYT 24 Sitotoksisite Testi (9 Konsantrasyon +
kontrol, iki farklı saat dilimi)
 ₺/deney ₺3.000
BYT 24 Sitotoksisite Testi (9 Konsantrasyon +
kontrol, üç farklı saat dilimi)
 ₺/deney ₺3.500
BYT29 Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi DP
(xCELLigence) için ön hazırlık dahil (Hücre
açma, çoğaltma, ekme ve madde
ekleme. E-plakalar dahil değildir. Hücre araştırmacı tarafından sağlanır.)
 ₺/1-3 E-plaka ₺3.500
BYT29 Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi
(xCELLigence) (Sadece cihaz kullanım
bedelidir.)
 ₺/gün ₺500
BYT30 Akım Sitometri-Apoptoz analizi, fenotipik karakterizayon analizi    (Flow sitometri tüpleri
ve FACS flow tamponu fiyata dahildir.)
TL/Tüp ₺100
Akım Sitometri-Apoptoz analizi, fenotipik karakterizayon analizi    (Flow sitometri tüpleri
ve FACS flow tamponu fiyata dahildir.)
BYT31 Akım Sitometri ile hücre saflaştırma
(Flow sitometri tüpleri ve FACS flow
tamponu fiyata dahildir.)(Sarfların karşılanması durumunda)
TL/Tüp ₺2.500
Akım Sitometri ile hücre saflaştırma
(Flow sitometri tüpleri ve FACS flow
tamponu fiyata dahildir.)(Sarfların karşılanması durumunda)
BYT31 Akım Sitometri ile hücre saflaştırma
(Flow sitometri tüpleri ve FACS flow
tamponu fiyata dahildir.)(Sarfların karşılanmaması durumunda)
TL/Tüp ₺400
Akım Sitometri ile hücre saflaştırma
(Flow sitometri tüpleri ve FACS flow
tamponu fiyata dahildir.)(Sarfların karşılanmaması durumunda
BYT33 Konfokal mikroskop görüntüleme  ₺/saat ₺450
BYT34 Floresan mikroskop görüntüleme  ₺/saat ₺150
BYT35 Soğuk Oda Kullanımı  ₺/ay ₺300
BYT36 pH Tayini  ₺/adet 100 TL (1-10 Numune başı)
80 TL (10-20 numune başı)
60 TL (20-50 numune başı)
50 TL (50 numune üzeri başı)
BYT37 Polarize Işık Mikroskobu  ₺/saat ₺100
BYT38 Hücre Kültürü Lab genel kullanımı
Ters/düz ışık mikroskobu
N2/CO2 inkübatörü
Biyogüvenlik Kabini
CO2 inkübatörü kullanımı fiyata dahildir.                    
 ₺/Günlük ₺450
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
LS 01 Femtosaniye Laser Kira Bedeli  ₺/Günlük ₺3.750
LS 02 OPA Kira Bedeli  ₺/Günlük ₺2.250
LS 03 Laser Mikro-İşleme  ₺/numune ₺550
LS 04 z-scan Ölçümleri-(Tarama Spektrumu Yorumsuz-tek bir laser parametresi (λ, power, intensity))  ₺/tarama ₺900
LS 04 z-scan Ölçümleri-(Tarama Spektrumu-Spektrumun Yorumlanması- tek bir laser parametresi (λ, power, intensity))  ₺/tarama ₺2.500
LS 05 Lineer Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi Kira Bedeli (Katı/Sıvı/ Gaz)  ₺/tarama ₺900
LS 06 Reflektron Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi Kira Bedeli (Re-TOF-MS) (Katı/Sıvı/ Gaz)  ₺/Günlük ₺3.500
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
PGSTAT 01 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (15 dk)   ₺/saat ₺25
PGSTAT 01 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (30 dk)   ₺/saat ₺50
PGSTAT 01 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (1 saat)    ₺/saat ₺100
PGSTAT 01 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (2 saat)   ₺/saat ₺150
PGSTAT 01 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (3 saat)    ₺/saat ₺200
PGSTAT 01 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (4 saat)    ₺/saat ₺250
PGSTAT 01 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (5 saat)   ₺/saat ₺300
PGSTAT 01 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (6 saat)   ₺/saat ₺350
PGSTAT 01 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (7 saat)   ₺/saat ₺400
PGSTAT 01 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (8 saat)   ₺/saat ₺450
PGSTAT 02 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (15 dk)   ₺/saat ₺18,75
PGSTAT 02 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (30 dk)   ₺/saat ₺37,50
PGSTAT 02 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (1 saat)   ₺/saat ₺75
PGSTAT 02 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (2 saat)   ₺/saat ₺112,50
PGSTAT 02 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (3 saat)   ₺/saat ₺150
PGSTAT 02 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (4 saat)  ₺/saat ₺187,50
PGSTAT 02 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (5 saat)  ₺/saat ₺225
PGSTAT 02 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (6 saat)   ₺/saat ₺262,50
PGSTAT 02 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (7 saat)    ₺/saat ₺300
PGSTAT 02 Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (8 saat)  ₺/saat ₺337,50
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
EB-PVD 01 Elektron Demeti Saçtırma Tekniği ile Yüzey Kaplaması (Basınç 10-5 torr)  ₺/saat  ₺180
EB-PVD 02 Elektron Demeti Saçtırma Tekniği ile Yüzey Kaplaması (Basınç 10-6 torr)  ₺/saat  ₺240
EB-PVD 03 Elektron Demeti Saçtırma Tekniği ile Yüzey Kaplaması (Basınç 10-7 torr)  ₺/saat  ₺540
EB-PVD 04 Elektron Demeti Saçtırma Tekniği ile Yüzey Kaplaması (Basınç 10-8 torr)  ₺/saat  ₺720
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
D-PECVD-01 Azot ve Argon Ortamında Kaplama  ₺/saat  ₺180
D-PECVD-02 Diğer Ortamlarda Kaplama  ₺/saat  ₺240
CVD 01 Düşük Basınç CVD Tekniği ile Kaplama  ₺/saat  ₺90
CVD 02 Plazma Destekli CVD Tekniği ile Kaplama  ₺/saat  ₺180
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
DLL01 Nd-YAG Lazer (200+30 x  Adet) 
DLL02 Er-YAG Lazer (Non Contact Uç) (200+30 x  Adet) 
DLL03 Er-YAG Lazer (Contact Uç) (300+30 x  Adet) 
       
ANALİZ KODU ANALİZ ADI FİYATLAMA BİRİMİ FİYAT
SKHP 01 Tek Eksenli Basma Dayanımı (σc, MPa) ₺ /Adet ₺60
SKHP 02 Dolaylı Çekme Dayanımı (σt, MPa) ₺ /Adet ₺48
SKHP 03 Direkt Çekme Dayanımı (σt, MPa) ₺ /Adet ₺90
SKHP 04 Üç Eksenli Basma Dayanımı (σ1 ve σ3, MPa) ₺ /Adet ₺180
SKHP 05 Tek Eksenli Deformabilite (Yatay ve Düşey Eksende) (E, MPa ve Poisson Oranı) ₺ /Adet ₺120
SKHP 06 Üç Eksenli Deformabilite (Hoek Hücresinde Değişik Yanal Basınçlarda Düşey Eksendeki Elastisite Modülü) (E, MPa) ₺ /Adet ₺180
SKHP 07 Tek Eksenli Sünme (creep) Davranışı, Oda Sıcaklığında, 1 saat [ɛ, σ (MPa), t (dk)] ₺ /saat/Adet ₺12
SKHP 08 Üç Eksenli Sünme (creep) Davranışı, Oda Sıcaklığında, 1 saat [ɛ, σ (MPa), t (dk) ] ₺ /saat/Adet ₺24
SKHP 09 Tek Eksenli Aşamalı Yükleme [σc (MPa),ɛ ve Poisson Oranı] ₺ /Adet ₺240
SKHP 10 Tek Eksenli Frekanslı Yükleme Boşaltma ile Yorulma Dayanımı [σc (MPa), ɛ ve Poisson Oranı] ₺ /Adet ₺360
SKHP 11 Eğilme Dayanımı (σc (MPa) ₺ /Adet ₺120
       
Deneylerde kullanılacak karotlar ISRM standartlarına (2007) göre hazır teslim edilmelidir.    
*ISMR (2007) önerisine göre her bir kaya birimi için 10 adet    
**ISMR (2007) önerisine göre her bir kaya biriminde en az üç yanal basıncın her biri için en az 3 adet (toplamda en az 9 adet örnek)    
***ISMR (2007) önerisine göre her bir kaya birimi için 3 adet    
****ISMR (2007) önerisine göre her bir kaya biriminde en az üç yanal basıncın her biri için en az 3 adet (toplamda en az 9 adet örnek)    

67455
Student
368515
Graduate
3034
Academic Staff
4197
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community