FAST ACCESS
Hakkında

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Şenol ŞAHİN

Erasmus Koordinatörü: Öğr. Gör. Zeynep Betül AÇIKGÖZ

Bilgisayar Teknolojileri üzerine önlisans bölümüdür. 2001–2002 öğretim yılında kurulmuş olan Bilgisayar Programcılığı Programı yüksekokulumuzda iki yıl süreli öğretim vermektedir.

Bilgisayar teknolojileri alanında yaşanan yeni gelişmeleri takip edebilen, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatılmış ve bilgisayarlarla ilgili sorunlara çözüm üretebilen bireyler yetiştirmektir. 

VİZYON

Eğitimde kullanılan yöntemleri, her zaman güncel ve en üst seviyede tutarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki mesleki ve teknik eğitim projeleri ile ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan bir bölüm olmaktır.

MİSYON

Bilişim sektörü ve endüstride ihtiyaç duyulan alanlarda, uluslararası kalite ve standartlarda teorik ve uygulamalı eğitim yaparak, mesleki yeterlikleri kazanmış ve etik değerlere saygılı nitelikli elemanlar yetiştirmektir. 

TANIM

Bilgisayar teknolojileri bölümü, bilişim dünyasında yaşanan hızlı gelişmelere ve değişimlere bağlı olarak gerek yazılım ve donanım, gerekse altyapı alanında, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar uzmanlarının yetiştirilmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Bölümümüzde temel bilgisayar bilgilerinin yanı sıra, işletmelerin kullandığı farklı bilgisayar sistemlerinde programcı ve teknik eleman olarak çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip, uzmanlar yetişmektedir. 

PROGRAM DİLİ

Türkçe

İSTİHDAM

Bölümü başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazanan öğrenciler, Bilgisayar Programcılığı alanında Ön Lisans derecesine sahip olurlar. Program mezunları web tasarımı, programlama, sistem kurulumu, bakım ve onarımı ile ilgili olarak kamu veya özel kuruluşlara ait bilgi işlem merkezlerinde, bilgisayar satış firmalarında, teknik servislerde çalışabilirler. 

MEZUN ŞART

 Bu bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin öğretim planında gösterilen zorunlu derslerle, programın öngördüğü 120 AKTS krediyi tamamlayacak seçmeli dersleri alması, aldığı tüm derslerden başarılı olması ve en az 30 gün süreli stajı yapması gerekmektedir. 

KABUL ŞARTLARI

Bilgisayar teknolojileri bölümüne Meslek liseleri ile diğer lise ve dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olan öğrenciler, ÖSYM sınavına girmiş olmak ve sınavdan yeterli puanı almak şartı ile kayıt yaptırabilirler. 

ÖNCEKİ ÖĞRENİM TANIMI

Selçuk Üniversitesinden önce diğer kurumlarda öğrenim görmüş öğrenciler, başarılı olmuş derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Bunun için başka bir kurumda başarılı olunan ders içeriğinin, Meslek Yüksekokulunda verilen ders içeriğine uygun olması ve ilgili MYO müdürlüğü tarafından onaylanması gerekir. 


72948
Student
378033
Graduate
3067
Academic Staff
4185
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community