FAST ACCESS
Staj İşlemleri

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: Öğrencilerin kurum ya da işyerlerinde yapacakları staj iŞlemleri takvimi (staj başvuru tarihleri ve evrak teslim tarihleri vb.) aşağıda belirtilmiştir. Staj işlemlerinde aşağıdaki staj takvimine uyulması konusunda öğrencilerimizin hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde staj işlemleri başlatılamayacaktır.

Öğrenciler Staj ile ilgili tüm evrakları internet sitemizden indirip doldurabileceği gibi öğrenci işleri personelinden de temin edebilir.

 

1. AŞAMA

Staj yapabileceğiniz yerler bölümlere göre farklılık göstermektedir. Bilgisayar programcılığı öğrencilerimizin staj yapabileceği yerler

1- Büyük ve küçük tüm bilgisayar şirketleri,

2-  Tüm Devlet kurumları, Bankalar,

3-  Bilgisayarla ilgili çalışan tüm küçük işyerleri,

4-  İş yerlerinin bilgisayar kullanan tüm bölümlerinde staj yapılabilir.

Bu işyerlerinde yapılacak bilgisayarla ilgili tüm yazılım ve donanım işleri staj olarak kabul edilecektir. Staj defterlerinizi doldururken bunu göz önünde bulundurunuz.

 

İşyeri tarafından Staj Başvuru Formunuz onaylandı  ise staj için son müracaat tarihiden önce STAJ EĞİTİMİNDEN SORUMLU TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN STAJ DANIŞMAN ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLETİŞİME GEÇMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Staj yapılacak işyerleri ile ilgili sorularınızı staj danışmanınıza sorabilirsiniz.

Staj-1 komisyonu:

Öğr. Gör. Zeynep Betül Açıkgöz

zeynepbetul.acikgoz@selcuk.edu.tr

 

Staj Başvuru Formunun işyeri tarafından onaylanması aslında ilgili tarihler arasında sizin staj yapmanızın kabul edilmesi anlamına gelir. Staj yapacak öğrencilerimizin staj son müracaat tarihinden önce staj başvuru formunu işyerine onaylatmaları gerekmektedir. İlgili kabul yazısında işyerini ad, adres ve iletişim bilgileri tam olmak zorundadır. 

Bazı işyerlerinin öğrencilerimizin staj müracaatlarına ilgili staj son müracaat tarihten sonra kabul onayı veya ret onayı vermelerinden dolayı öğrencilerimizin mağduriyeti söz konusu olmaktadır. Öğrencilerimizin bu durumu dikkate alarak bir başka iş yeri kabul yazısını ellerinde bulundurmaları mağduriyetlerini önleyecektir. Staj yapmayı planlayan öğrencilerimizin mağdur olmamaları için Bahar dönemi başından itibaren staj yeri belirlemeleri önemle tavsiye edilir. 

FORM06-Zorunlu Staj Formunu indirmek için tıklayınız

 

2. AŞAMA

Staja başlamadan önce aşağıdaki belgelerin doldurulup öğrenci işlerinteslim edilmesi gerekmektedir.

Covid-19 Staj Beyan Dilekçesi için tıklayınız

 

3. AŞAMA

Staj süreci staj dosyasındaki belgeler üzerinden yürütülür. İlgili staj dosyasındaki Öğrencinin işyeri devam çizelgesi ve Staj yapan öğrenci hakkında işveren raporu üzerinden devam ve değerlendirme yapılarak işyeri tarafından evrak onayları ıslak imzalı olarak yapılır. Sizin hazırladığınız el yazması olarak hazırlanan rapor sayfaları işyerinde sizden sorumlu yetkili tarafından kaşelenir imzalanır.

Staj bitimine 1 hafta kala dosyanızdaki imza, onay kısımları gözden geçirerek eksiklerin giderilmesi için önlemler alınız. Staj bitiminden sonra ilk hafta staj takviminde belirtilen tarih ve saat de Meslek Yüksekokulunuzda dosya teslimi ve mülakat için hazır bulunmanız gerekir.

Staj dosyanızda onay, imza eksiklikleri teslim ve mülakat sürecinde stajınızı geçersiz kılar. Mezuniyetinizin uzaması söz konusu olabilir. Staj değerlendirme sonucu staj takviminde belirtilen tarihte Meslek Yüksekokulu öğrenci otomasyon sisteminde ilan edilir.

Not: Staj dosyasını öğrenci işlerinden temin edebilirsiniz.

Staj Yönergesini görüntülemek için tıklayınız

STAJ defteri indirmek için tıklayınız

Staj defteri nasıl doldurulur

Sigortalı işe giriş bildirgenizi e-devlet üzerinden de edinebilirsiniz (Sosyal Güvenlik Kurumu, 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi)...

NOT: Bu tarihler devlet kurumlarının Covid-19 tedbirleri kapsamında alacakları kararlar doğrultusunda güncellenebilir.


72948
Student
378033
Graduate
3067
Academic Staff
4185
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community